วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

กรุงศรีแต่งตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

On May 19, 2017

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)แต่งตั้งนายวิธพล เจาะจิตต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

นายวิธพล ดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรี พร้อมมุ่งมั่นร่วมสร้างกรุงศรีในการเป็นองค์กรที่น่าทำงานส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกรุงศรีทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงศรีสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

นายวิธพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนร่วมงานกับกรุงศรี นายวิธพลมีประสบการณ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งช่วยดูแลบริษัท เมอร์เซอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ควบคู่กันไป และยังเคยเป็นประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ Marsh & McLennan Corporation (ประเทศไทย)อีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login