วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ทันตแพทยสภาแถลงยืนยันเครื่องเอกซเรย์มีความปลอดภัยต่อประชาชน

On May 17, 2017

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่าประเด็นความไม่เข้าใจเรื่องการควบคุมและกำกับเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมหรือเครื่องเอกซเรย์ฟันใน พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เครือข่ายทันตแพทย์ทั่วประเทศได้ชี้แจงให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสัน (ปส.) ได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง เพื่อจะนำไปสู่ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา เพราะข้อเท็จจริงคือ เครื่องเอกซเรย์ฟันนี้มีความปลอดภัยสูงมาก มีรังสีต่ำมากที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ ทันตแพทย์ก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ผ่านมาก็อยู่ในกำกับดูแลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ตามหลักมาตรฐานสากลทั่วโลก หมอฟันสามารถใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันได้อิสระ ตามกติกาของทบวงการพลังงานปรมณูระหว่างประเทศ(IAEA)โดยการจดแจ้ง(registration)

“ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์ฟัน จนสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่ไปรับบริการทันตกรรม ทันตแพทยสภาจึงขอยืนยันว่า เครื่องเอกซเรย์มีความปลอดภัยจริง ทั้งในคลินิกและเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้การถ่ายภาพเอกซเรย์ในช่องปากนั้น ผู้ป่วยจะได้รับรังสีน้อยกว่า 0.001 mSv ขณะที่การเอกซเรย์นอกปาก ได้รับรังสี 0.024 mSv ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการเอกซเรย์อวัยวะร่างกายในส่วนอื่นๆ และมีความปลอดภัยสูงมาก” ทพ.ไพศาล กล่าว

S__9969771-1

S__9969775-1


You must be logged in to post a comment Login