วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน

On May 3, 2017

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านการรับประกันการส่งออกและลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

นางวรางคณาจบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานกรมธรรม์ สินไหมและการรับประกันต่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และล่าสุดดำรงตำแหน่ง Senior Vice President, Finance Department บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อนจะกลับเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK


You must be logged in to post a comment Login