วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

BIZ ปันผล 0.10 บ./หุ้น จ่าย 9 พ.ค.นี้

On April 19, 2017

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3,914,625 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

โดยกำหนดจ่ายปันผล 9 พ.ค. 2560 ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 เม.ย. 2560 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 24 เม.ย. 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2560 ว่า บริษัทฯพร้อมเดินหน้าติดตั้งเครื่องฉายรังสีมะเร็ง และส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมขยายฐานลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องฉายรังสี (Linear accelerator) ชนิด 3 มิติ กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มูลค่า 84.9 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน นอกจากนี้บริษัทได้รับใบสั่งซื้อเครื่องฉายรังสี จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา มูลค่าสัญญา 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 70 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 350 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้ในปีนี้


You must be logged in to post a comment Login