วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

บทเรียนข้าราชการ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On March 2, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

เมื่อเร็วๆนี้มีคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 183/2560 ลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการ คือ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ โดยในคำสั่งระบุว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่กระทำผิดวินัยฐานและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดติดพระองค์ แต่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ฝักใฝ่การเมืองที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย พฤติกรรมดังกล่าว

ส่วนการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนี้ ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงของสำนักพระราชวังภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ข่าวนี้ถือเป็นข่าวใหญ่เพราะเกี่ยวเนื่องถึงความไว้วางพระราชหฤทัยของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แต่ไปบุกป่า รุกเขา รุกอุทยานแห่งชาติต่างๆ

เป็นอุทธาหรณ์ว่า ผู้มียศ ได้ยศ ถ้าเอายศไปสร้างเกียรติยศเกียรติศักดิ์ ก็จะเป็นบารมี เป็นความดี แต่ถ้าเอายศไปสร้างความอัปยศก็จะเป็นคดี ไม่ได้เป็นบารมี ยศก็อยู่ของมันกลางๆ เป็นเครื่องมือให้คนมีน้ำหนักมีอำนาจในการทำงาน สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติและตัวเอง แต่ยศก็เหมือนเป็นดาบสองคม ทำให้คนล่มจม ประเทศชาติพินาศเสียหายได้เหมือนกัน

การฝักใฝ่ในเรื่องที่ไม่ควรฝักใฝ่ ยิ่งมีฐานะเป็นข้าราชการใกล้ชิดพระองค์ จึงยิ่งต้องรักษาเนื้อรักษาตัว รักษาเกียรติ รักษาองค์กรหรือสถาบัน ถ้าทำให้องค์กรหรือสถาบันเสียหายก็ต้องถูกให้ออก ไล่ออก ทำให้เสียชื่อเสียง เสียเกียรติประวัติตัวเองและวงศ์ตระกูล

ก็ขอให้เป็นบทเรียนของข้าราชการไทย พอกันทีเรื่องทำอะไรที่ผิดๆ พอได้ยศได้อำนาจก็จะมีฤทธิ์มีเดช ทำให้องค์กร และสถาบันบ้านเมืองเสียหาย พอกันทีกับบรรดาเศรษฐี นายทุน นักธุรกิจการเมืองและข้าราชการผู้ใหญ่ที่เข้าไปขอป่า ขออุทยานฯเอาไว้ให้ลูกหลาน เอาไว้ให้พระได้เดินธุดงค์บ้าง อย่างก คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว อย่างอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือวังน้ำเขียว เคยถูกจัดอันดับเป็นโอโซนอันดับ 7 ของโลก

ก็ขอให้ผู้บริหารประเทศจริงจังและจริงใจที่จะแก้ไขและไขลานข้าราชการที่ใส่เกียร์ว่าง ที่นอกลู่นอกทางหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าจนหน้ามืดตามัว ลืมว่าสิ่งที่กำลังทำนี่มันคือเหวนรก กำลังเดินอยู่ปากเหวนรก แต่นึกว่าเหมือนเดินอยู่บนสวรรค์ ไม่ช้าก็จะเป็นเทวดาตกสวรรค์ เคยยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง มั่งมีก็จะตกระกำลำบาก

ใครจะนึกว่าวัดบางวัดยิ่งใหญ่จะมีอะไรกระชากให้เป็นขาลง ตอนขาขึ้นก็ขึ้นดี ขาลงก็ควรลงให้ดี เหมือนเกษียณอายุก็ต้องมีความภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับ จะร่ำรวยก็ต้องด้วยความภูมิใจ ไม่ใช่ไปโกง ไปบุกป่ารุกเขา ก็ขอบิณฑบาตกันบ้างเถอะ เพื่อลูกหลาน เพื่อชาติจะได้น่าอยู่ต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login