วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On January 26, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ช่วงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีสิ่งหนึ่งที่น่าจะเอามาพูด มาเขียน มาบอก มาเล่ากัน เพราะเกิดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็ว่าได้ คือ แต่ละที่แต่ละแห่งมีการจัดบวช แต่ละจังหวัดๆ ละ 80-100 กว่ารูป ทั้งพระ ทั้งเณร บอกว่าทั้งหมดประมาณ 30,000 รูป โดยกลุ่มต่างๆรวมตัวกันบวช ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แม้แต่คณะตลกอย่างถั่วแระก็ยังจัดทีมบวช

แต่ที่น่าเอามาศึกษาเรียนรู้น่าจะเป็นดาราที่บวช เช่น คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่เพิ่งลาสิกขาไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ โดยขณะที่บวชใต้ร่มกาสาวพัสตร์ คุณบิณฑ์ได้ทำคุณประโยชน์สงเคราะห์เกื้อกูลผู้ยากไร้เหมือนตอนเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ถือเป็นคนที่มีต้นทุน

ถ้าศาสนามีคนที่มีต้นทุนมาบวช ดาราหรือคนดังในสังคมมาบวช ก็จะทำให้เป็นกำลังของศาสนาอย่างยิ่ง เพราะถนัดในการทำงานให้สังคมมาแล้ว มาบวชแทบไม่ต้องสอนเรื่องการทำงานเลย ทำได้อย่างราบรื่น เพราะใจเคยสู้กับเรื่องงาน เคยลำบากตรากตรำช่วยเหลือสงเคราะห์คนเจ็บ คนป่วย คนทุกข์ คนตาย

หัวใจสู้งานอย่างคุณบิณฑ์ตั้งแต่ต้น จึงเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคม สร้างต้นทุนทางบารมี พูดง่ายๆ ว่าบารมีแข็งแกร่ง พอมาบวชก็เดินหน้าได้เลย ทำงานศาสนาได้เลย ทำงานสงเคราะห์เผยแพร่พัฒนาได้เลย แต่ถ้าคนที่ใจไม่เคยสู้งาน ไม่เคยทำงาน เมื่อมาบวชก็ขี้เกียจ บวชแล้วก็ขี้โกง เป็นขี้ยามั่วไปหมด อันนี้ก็ทำให้ศาสนาแย่ไปด้วย แต่ถ้าได้คนอย่างคุณบิณฑ์มาบวชในช่วงที่ผ่านมา ได้สงเคราะห์ได้พัฒนาได้ทำอะไรต่างๆให้กับศาสนา เป็นกำลังของศาสนาได้อย่างดีเยี่ยม

ก็ขออนุโมทนาให้คุณบิณฑ์ แม้จะลาสิกขาไปแล้วก็ขอให้เป็นกำลังของสังคมต่อไป ที่สำคัญให้มีบารมีส่วนตัวมีมากยิ่งขึ้นไป เกิดกี่ภพกี่ชาติก็ฉลาดทำงานอย่างสบายใจ ทำงานไปพลาง ขึ้นสวรรค์ไปพลาง เพราะมีความอยากที่จะทำเป็นอารมณ์ แล้วก็มีสติระลึกนึกรู้อยู่ว่าตัวเองต้องทำให้มีความสุข เป็นสวรรค์อยู่ในอารมณ์ ใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ชั่วโมงบิน

ชื่อ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” จึงต้องเติมคำว่า “ชั่วโมงบินสูง ต้นทุนทางสังคมสูง” ทำให้จะบำเพ็ญบารมีในศาสนาได้สูงเช่นเดียวกัน

อาตมาก็ขออนุโมทนาและให้กำลังใจ ขอให้คุณบิณฑ์อยู่เย็นเป็นสุข มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังศรัทธา วิริยะ อุตสาหะที่จะสร้างบารมี แม้ว่าคุณบิณฑ์จะลาสิกขาไปแล้ว แต่เชื่อว่าในช่วงที่คุณบิณฑ์ได้บวชได้สร้างผลงานให้กับศาสนามากมาย ทำให้เห็นว่าพระไม่ใช่กาฝาก ไม่ใช่ขอทาน ไม่ใช่จะมาเกาะกินอาศัยศาสนา แต่มาบวชเพื่อมาก่อ ไม่ใช่บวชเพื่อมาเกาะ

ขอให้การก่อร่างสร้างบารมีของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จงนำพาให้ถึงมรรคถึงผลของศาสนาอย่างยิ่งใหญ่และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปชั่วกาลนานเถิด

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login