วันพฤหัสที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

ทูตสวรรค์-วิญญาณ-ภูตผีปิศาจ / โดย บรรจง บินกาซัน

On January 9, 2017

คอลัมน์ : สันติธรรม
ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

คำสอนของศาสนาทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารและความจริงบางอย่างที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งเร้นลับแก่มนุษย์มานานนับพันปีแล้ว โดยเฉพาะความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ ก่อนที่ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักวิทยาศาสตร์จะค้นคว้าหาที่มาของมนุษย์ ศาสนาได้ให้คำตอบแก่มนุษย์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถหักล้างคำสอนเรื่องพระเจ้าสร้างมนุษย์ที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาได้

คัมภีร์กุรอานกล่าวว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากดิน และเมื่อมนุษย์ถูกฝังลงไปในดิน ร่างกายของมนุษย์ก็ยุ่ยสลายกลายเป็นดิน แต่ร่างกายมนุษย์จะยังไม่ยุ่ยสลายถ้ามีชีวิต และการมีชีวิตหมายถึงมนุษย์มีวิญญาณอยู่ในร่างกาย

แต่วิญญาณคืออะไร? นี่คือสิ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารตอบได้

ถ้าตอบว่าวิญญาณคือพลังงานที่ขับเคลื่อนเรือนร่างของมนุษย์ ก็มีคำถามตามมากวนสมองของนักวิทยาศาสตร์อีกว่าแหล่งที่มาของพลังงานคืออะไรและมาจากไหน? เพราะพลังงานทุกอย่างล้วนมีแหล่งที่มาทั้งสิ้น

เพื่อไม่ให้มนุษย์เสียเวลาค้นหาเรื่องที่มาของมนุษย์เหมือนชาร์ลส์ ดาร์วิน คำสอนทางศาสนาจึงให้คำตอบว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์มาทั้งร่างกายและวิญญาณ บอกถึงสถานภาพของมนุษย์ จุดหมายปลายทางของชีวิต และลักษณะของมนุษย์ทั้งในด้านบวกและลบ

ดังนั้น ในโลกอิสลามจึงไม่มีนักวิทยาศาสตร์มุสลิมคนใดเสียเวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับที่มาของมนุษย์ แต่สิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์มุสลิมเป็นห่วงก็คือ จะใช้วิญญาณที่เป็นพลังงานของชีวิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อมลพิษ

เนื่องจากวิญญาณเป็นสิ่งเร้นลับเกินประสาทสัมผัสทั้งห้า มนุษย์จึงเกิดความสับสนในเรื่องนี้ ซึ่งจะเห็นได้จากถ้อยคำต่างๆ เช่น ภูต ผี ปิศาจ สัมภเวสี และวิญญาณชั่ว เป็นต้น จนหลายคนที่ไม่รู้คำสอนทางศาสนาคิดว่าภูตผีปิศาจคือวิญญาณชั่วที่ไม่ไปผุดไปเกิด และเกิดความหวาดกลัวจนตกเป็นเหยื่อของผู้หากินทางไสยศาสตร์

ในอิสลามเรื่องราวการสร้างอาดัมได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเร้นลับไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ วิญญาณของมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ก่อนที่จะทรงเอาดินมาสร้างเป็นรูปร่างของอาดัม แต่ดินที่ถูกนำมาสร้างเป็นเรือนร่างมนุษย์จะไม่มีชีวิตถ้าพระเจ้าไม่ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในดินที่ถูกปั้นเป็นตัวตน

เมื่ออาดัมถูกสร้างขึ้นมาเป็นชีวิตที่มีร่างกายและวิญญาณแล้ว คัมภีร์กุรอานยังได้เล่าต่อไปว่าพระเจ้าได้บัญชาให้ทุกสรรพสิ่งในอาณาจักรของพระองค์กราบอาดัม ทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างทำตามคำบัญชาของพระองค์ ในบรรดาสิ่งมีชีวิตนั้นมี 2 สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็น นั่นคือ ทูตสวรรค์ (มลาอิก๊ะฮฺ) และซาตานที่ถูกเรียกว่าอิบลีส

แม้ 2 สิ่งมีชีวิตนี้จะพ้นสายตาของมนุษย์ แต่คำสอนของอิสลามได้ให้ข้อมูลว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างมาจากแสงสว่าง และซาตานอิบลีสถูกสร้างมาจากไฟ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็น 2 สิ่งเร้นลับนี้ ในขณะที่ทูตสวรรค์และซาตานอิบลีสสามารถมองเห็นมนุษย์ เพราะแหล่งที่มาของตัวตนต่างกัน แต่เรื่องวิญญาณที่ก่อให้เกิดชีวิตนั้น พระเจ้าไม่ให้ความรู้แก่มนุษย์ว่าถูกสร้างมาจากอะไร และเมื่อพระเจ้าไม่ให้ความรู้ มุสลิมก็ไม่รบเร้าเซ้าซี้เอาคำตอบจากพระเจ้าหรือทุรนทุรายไปคิดคำตอบตามจินตนาการของตนเอง แต่สิ่งที่มุสลิมจะสนใจก็คือ การชำระวิญญาณที่มีอยู่ในร่างกายให้สะอาดผ่องแผ้วตามคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ศาสนา

ด้วยความรู้ทางศาสนาที่มีอยู่ มุสลิมทุกคนศรัทธามั่นว่า ในโลกมนุษย์นอกจากมีวิญญาณของมนุษย์เองแล้ว ยังมีทูตสวรรค์และซาตานลูกหลานของอิบลีสอาศัยร่วมอยู่กับมนุษย์ เพียงแต่มนุษย์มองไม่เห็น ส่วนวิญญาณมนุษย์นั้นเมื่อออกจากร่างมนุษย์ไปแล้ว วิญญาณจะไปรออยู่ในอีกโลกหนึ่งเพื่อรอการฟื้นคืนชีพในวันโลกอวสาน วิญญาณมนุษย์จะไม่กลับมายังโลกนี้อีกเพราะมีโลกแห่งสุสานขวางกั้นอยู่

แต่สิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าภูต ผี ปิศาจ สัมภเวสี หรือวิญญาณร้ายนั้น ความจริงแล้วมันคือลูกหลานของซาตานอิบลีสที่คอยแสดงฤทธิ์เดชหลอกลวงลูกหลานของอาดัมให้หลงบูชามันหรือสิ่งที่มันอุปโลกน์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระเจ้า มุสลิมที่มีความรู้ในศาสนาและศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงจะไม่คล้อยตามมันจนหลงไปบูชาสักการะสิ่งอื่นแทนพระเจ้าตามที่มันต้องการ


You must be logged in to post a comment Login