วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

รับปีใหม่อย่างฉลาด / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On January 2, 2017

คอลัมน์ : พระพยอมวันนี้
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

เทศกาลปีใหม่ทุกปีมีแต่คนขอข้อคิด ขอพร ขอคำเตือน ขอคำสอน ให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยดี ไม่มีภัย ไม่มีอันตรายในชีวิต ส่วนใหญ่บอกว่าทำอย่างไรเราจะมีหูมีตาเพิ่มพูนปัญญาโดยไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัย เอาตาเอาหูเก็บเกี่ยวข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อชีวิตให้มากที่สุด เรื่องทำมาหากินก็ไม่อดอยากปากแห้ง หรือไปดูปากเขากิน หรือไปกู้จนเป็นหนี้เป็นสิน

คนไทยนี่ค่อนข้างจะปัญญาต่ำ พระพุทธเจ้าสอนว่า “อิณาทานัง ทุกขังโลเก” การกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ที่สุด แต่คนไทยไม่ค่อยทำตามคำสอน จึงมีการให้กู้นอกระบบซึ่งโหดร้ายทารุณ ตำรวจก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอก ถ้าไม่หนีออกนอกก็จะถูกจับติดคุก เหมือนไปส่งสัญญาณบอกให้หนีเอาตัวรอดไว้ก่อน

ที่น่าอนาถใจคือ มีคนมีสีร่วมในกระบวนการออกเงินกู้นอกระบบด้วย ข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลทำมาหากินกันเป็นเครือข่าย มีลูกหนี้และลูกค้าถาวรเป็นเหยื่อ พอเขาบอกให้กู้ก็หูผึ่ง ไม่มีสมองตรึกตรองเลยว่าจะมีปัญญาใช้มั้ย ถ้าไม่มีใช้จะปลอดภัยมั้ย เพราะฉะนั้นปีใหม่อย่าเป็นหนี้ อย่าสร้างทุกข์ด้วยการเป็นหนี้ จะอดจะลำบากยังไงก็ต้องไม่ยอมเป็นหนี้

การประพฤติตนให้มีสุขในปีใหม่คือ ต้องไม่ทำตนให้เป็นหนี้ ฉลาดที่จะอยู่อย่างไม่ก่อหนี้ เรียกว่าเป็นปัญญาพลังของพรข้อที่ 1 ไม่ก่อหนี้ ไม่ก่อเรื่อง ไม่ขึ้นโรงขึ้นศาล ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งในเรื่องแย่งมรดก แย่งโน่นแย่งนี่ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาเพราะขาดปัญญา ขาดการศึกษาเรียนรู้ว่าจะอยู่อย่างไรให้เป็นสุข พระพุทธเจ้าบอกว่า สุขเพราะหาทรัพย์ได้ สุขเพราะใช้ทรัพย์เป็น ไม่ใช่หาทรัพย์ไปในทางที่ผิดจนติดคุกหรือไปประหัตประหารกัน ที่สำคัญที่สุดอย่าให้มูลค่าของเงินทำลายคุณค่าชีวิต กินเหล้าเมายาจนกระทั่งเจ็บป่วยล้มตาย

ในช่วงปีใหม่ขอให้มีปัญญา พยายามรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและไม่พยายามเป็นหนี้ สุดท้ายคือ ประพฤติตนให้ดีมีความสุข อย่าให้ใครต้องมาเป็นโจทก์ ไม่ตกเป็นจำเลย ไม่ถูกคุมขังต้องโทษเสียอิสรภาพ ถ้าปี 2560 เราก่อคดี ต้องถูกจับกุมคุมขัง สูญเสียอิสรภาพ แสดงว่าปี 2560 เป็นปีโง่แล้ว เป็นปีที่ไม่ฉลาด เป็นปีที่อยู่อย่างไม่พัฒนาชีวิต ต้องให้ชีวิตอยู่อย่างก้าวหน้าไปในศีลในธรรม อยู่ดีอยู่งามตามขนบธรรมเนียมจารีตในสังคมด้วยการไม่ประพฤติร้ายกับใคร

ปีใหม่ประพฤติตนโดยไม่ก่อหนี้ เพื่อไม่ให้กระบวนการเงินกู้นอกระบบใหญ่โตเป็นล่ำเป็นสัน ไม่ให้กระบวนการที่มีทั้งข้าราชการ คนมีสี ตักตวงประโยชน์จากคนไทยที่ชอบก่อหนี้ บางคนจะจนข้นแค้นอย่างไรก็ไม่ยอมกู้ สู้สุดฤทธิ์ ถ้ากู้เพื่อมาทำประโยชน์ทำมาหากินก็ยังพออนุโลมว่าใช้ได้ แต่กู้มากินเหล้า กู้มาเที่ยว กู้มาแต่งงาน อย่างนี้ไม่ฉลาดอย่างยิ่ง ถ้าจะกู้หนี้ยืมสินก็ต้องกู้เพื่อสร้างโอกาสและสามารถใช้คืนได้ ไม่ใช่กระท่อนกระแท่น ดอกไม่ส่ง ต้นไม่ส่ง แล้วเขาก็ต้องมาตามริบตามทวง มีชีวิตอย่างนี้ทำไม

ขอฝากว่าปี 2560 อย่าก่อหนี้ อย่าก่อทุกข์ ด้วยการไปเป็นหนี้ ชอบยืม เขาเอาดอกแพงก็ยังจะกู้ เพราะจะได้กินได้ใช้แก้ขัดสนเฉพาะหน้า แต่ปัญหาตามมาภายหลัง ปีใหม่ปีนี้ขอให้เป็นปีที่นึกแต่เรื่องดีๆ เขาสวดมนต์ข้ามปีก็ไปสวดกับเขา ไปฟังเทศน์ ทำบุญ อย่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการหายเข้าไปในโรงพยาบาลหรือขึ้นเมรุเผาสาบสูญไปเลย อย่างนี้เรียกว่าถูกปีใหม่ต้อนรับหายไปเลย เราต้องตั้งท่ารับปีใหม่ด้วยความฉลาด ตั้งปณิธานชีวิตว่าจะไม่เป็นหนี้ใครเป็นอันดับแรกก่อน จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งหาเรื่องกับใคร จะทำงานไม่ให้สะดุด แล้วปี 2560 ก็จะเป็นปีส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขอย่างแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login