วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เมาไม่ขับ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On December 27, 2016

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

การทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อในหลวง ตอนนี้รู้สึกว่าจะเห็นสิ่งที่ตามมาว่าเกิดผลดีตามมา อย่าง “ทำดีเพื่อลดความสูญเสีย” โดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการจัดตั้งชมรม “นักศึกษาเมาไม่ขับ” หรือ Students Against Drunk Driving (SADD) เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาทำความดีเป็นต้นแบบของความปลอดภัยและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

นพ.แท้จริงบอกว่า นักศึกษาคือคนหนุ่มสาวที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ แต่ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนมากที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากเมาแล้วขับ การรณรงค์ครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวของการรณรงค์เมาไม่ขับในกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่

การนำพลังความดีของนักศึกษามาทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่าจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างมาก หลังจากนี้ก็ต้องขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศต่อไป

จึงต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่ดีและเจริญก้าวหน้า สามารถลดความสูญเสียวันตายใหญ่ทุกปี ไม่ว่าปีใหม่หรือสงกรานต์ การจับมือสร้างสิ่งที่ดีงามถวายในหลวง เชื่อว่าถ้าพระองค์ทรงรู้ก็ต้องทรงชื่นอกชื่นใจ ให้ศีลให้พร ถือว่าเป็นการทำดีเพื่อพ่ออย่างถูกต้อง เพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุถือเป็นเรื่องใหญ่ทุกปี

การทำความดีเพื่อป้องกันความสูญเสียความเสียหายจึงเป็นการกระทำดีที่ถูกต้อง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำนั้นสัมฤทธิ์ผล ประชาชนก็รอดปลอดภัย ไม่ต้องมาตายกันมากๆช่วงเทศกาลต่างๆอาตมาก็ขอให้อวยพรให้ถึงการเปิดช่องทางของสติปัญญา ทำกันแล้วก็ได้ผลเห็นทันตาอย่างรวดเร็ว

ปีใหม่ปีนี้คนไทยจะได้ฉลาดกว่าปีเก่า ไม่เจ็บไม่ตายกันมากมายกับน้ำเมาที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มีแต่ทำให้เขาร่ำรวย แต่ตัวเองมาซวย มาเจ็บมาล้มตาย อันนี้เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ ต้องเอากันให้จริงจัง เด็ดเดี่ยวและแน่วแน่

อาตมาก็ขอเป็นกำลังใจ และอาตมาก็จะสวดมนต์ให้พรทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำความดี โดยเฉพาะมศว และคุณหมอแท้จริง จงชนะอุบัติเหตุอุบัติภัย จงชนะคนที่เอาแต่สนุกสนาน มัวเมา เมามัน แล้วก็บาดเจ็บล้มตายกัน จึงขอให้การทำความดีครั้งนี้ทำให้อุบัติเหตุต่างๆลดลงหรือเป็นศูนย์เลยยิ่งดี อย่าให้ปีใหม่ปีนี้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพราะอุบัติเหตุเกิดจากน้ำเมา 80-90 เปอร์เซ็นต์ อุบัติเหตุอื่นๆแค่ 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ก็หวังว่าปีนี้คนไทยจะตั้งใจกัน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login