วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พลังของแผ่นดิน / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On October 26, 2016

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

รู้จักในหลวงมานาน ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่วันนี้รู้จักท่านมากกว่าเก่าหลายเท่า เมื่อก่อนรู้จักท่านไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากแต่ละคนถ่ายทอดความใกล้ชิด หรือถวายงานร่วมกับพระองค์ ก็เห็นความมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีความวิเศษวิโสอะไรมากมายขนาดนี้

ความวิเศษทั้งหมด คือ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความพยายามที่เรียกว่า ขยัน อดทน หมั่นเพียร เรียนรู้ต่างๆเกินกว่ามนุษย์ร้อยคนล้านคนจะทำได้

อย่างสิ่งที่เราไม่รู้ว่า พระองค์ท่านมีความชำนาญด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ไม่น่าเชื่อว่า ฟังอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แล้ว ยิ่งทำให้รู้ว่ารู้จักท่านน้อยมาก อาจารย์เฉลิมชัยพูดไปร้องไห้ไป ยังมีผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่ท่านทำเพื่อประชาชนอีกมาก แม้แต่ท่านประชวร หากพระวรกายดีขึ้นนิด ท่านก็ทรงงานต่อ เรียกว่าหัวใจเป็นงานจริงๆ

ถ้าเมืองไทยเรามีคนรักงาน ขยันหมั่นเพียร อดทนเศษหนึ่งส่วนสิบ หรือหนึ่งในร้อยของในหลวง เชื่อว่า ประเทศไทยจะเจริญเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับต้นๆ เสียดายที่คนที่เกิดร่วมสมัยกับพระองค์ ไม่ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทเรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอดกลั้น อดทน

ถ้าใครอยากมีชื่อเสียง มีลาภยศปรากฏขจรกระจายให้คนเชิดชูก็ต้องมีหลักธรรม 3 อย่างค้ำจุน อย่างที่ทั่วโลกยกย่องเชิดชูพระองค์ว่าทรงงานหนักที่สุดในโลก ทำให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้หมั่นประกอบ ปัญญาย่อมแก่เกิดคนผู้เพ่งพินิจในกิจของตน”

พระองค์ทรงเพ่งพินิจในจิต ทรงหมั่นประกอบคิด ประกอบทำ หมั่นประกอบที่จะพูดจะสอน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เรื่องดินนี่ทรงสุดยอด ถ้าถามว่าพระองค์ชอบแกล้งใคร ไม่แกล้งคน แต่แกล้งดิน แกล้งดินที่เป็นดินเปรี้ยวให้จืดและปลูกต้นไม้ได้ ซึ่งคนทั่วไปรู้จักแต่แกล้งเพื่อน แกล้งคน แกล้งหมา แกล้งแมว แต่ในหลวงทรงแกล้งดิน ทำให้ดินหายเปรี้ยว ปลูกต้นไม้ได้โดยอัดน้ำเข้าไป จึงทำให้เราเห็นชัดเจนว่า ไม่มีมนุษย์ใดที่จะเท่าเทียมพระองค์ ทั้งที่คนเราโดยธรรมดาจะติดสุข ติดสบาย แต่ทำไมพระองค์จึงทรงสลัดสุข สลัดความสบาย ซึ่งหาใครมาเปรียบมิได้ ถ้าใครติดตาม มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท มาบอกเล่า ล้วนมีแต่ความตื้นตันและอาลัยอาวรณ์พระองค์ท่าน

ดังนั้น พวกเราอย่ามัวมานั่งเสียอกเสียใจการเสด็จสวรรคต ขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัย พวกเราต้องทำตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้มากขึ้น ความเศร้าโศกไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาย่อมเสียอกเสียใจเป็นธรรมดา แต่อย่าให้นานเกินไป ถ้าคนเป็นแสนเป็นล้านเป็นโรคซึมเศร้า ว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยว ประเทศชาติก็จะลำบาก

เรามาเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็น “พลังของแผ่นดิน” ตามความหมายของคำว่า “ภูมิพล” ซึ่ง “ภูมิ” แปลว่า “แผ่นดิน” และ “พล” แปล “กำลังพล” ภูมิพลแปลว่าผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน ใครเกิดมาแล้วเป็นภาระของแผ่นดิน ติดเหล้า ติดยา ก็ต้องนำไปบำบัด เพราะถือว่าไม่เคารพพระเจ้าแผ่นดิน ไม่เดินตามรอยพระเจ้าแผ่นดิน ทำให้ตัวเองเป็นภาระของแผ่นดิน จึงหวังว่า ช่วงระยะนี้คนไทยทุกคนจะมาร่วมกันเป็นพลังของแผ่นดิน ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่ใช่เป็นตัวถ่วงความเจริญ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login