วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

ทุกศาสนาดีทั้งนั้น / โดย ไก่นักบุญเปโตร

On October 24, 2016

คอลัมน์ : แสงธรรม
ผู้เขียน : ไก่นักบุญเปโตร

“Every religion teaches people to be good.” ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี

นับตั้งแต่เด็กเราได้ยินคำกล่าวที่ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ทุกศาสนาต่างมุ่งหวังให้ผู้คนทำดี เป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้น

“แล้วจะให้ผมถือศาสนาไหนดีครับ?” เป็นคำถามจากผู้มีน้ำใจดี ซื่อๆ บริสุทธิ์ และจริงใจ คำตอบแรก ถือศาสนาไหนก็ได้ ข้อสำคัญขอให้ท่านเป็นคนดีก็แล้วกัน ถ้าใครบอกว่าผมถือศาสนานี้ ศาสนานั้น แต่ท่านเป็นคนขี้โกง ขี้ขโมย ขี้เมา ทะเลาะกับเพื่อนบ้านทุกวัน ฯลฯ ท่านทำให้ศาสนานั้นมัวหมองไปด้วยครับ

“ถ้าอย่างนั้นช่วยแนะนำให้ผมหน่อยครับ ศาสนาไหนดี?” คำตอบที่สอง ให้ท่านถือศาสนาที่ท่านเห็นว่า คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านก็แล้วกัน

คนเรานับถือศาสนานี้ ศาสนานั้น เพราะอะไร? ด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้ครับ

1.ถือตามพ่อ-แม่ บรรพบุรุษ

2.ถือตามที่คนส่วนใหญ่เขาถือกัน

3.ถือศาสนาที่ถือง่ายๆ ไม่มีข้อบังคับอะไรมากมายนัก

4.ถือศาสนาที่เขาให้ความช่วยเหลือหลายๆอย่าง เช่น เงิน ที่อยู่ ฯลฯ

5.ผมไม่ถือศาสนาไหนทั้งนั้น แต่ผมก็ไม่โกงใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ฯลฯ นี่ก็เป็นศาสนาที่ยังไม่มีสังกัดหรือชื่อโดยเฉพาะ เป็นศาสนาแห่งความดีทั่วไป บางทีก็ดีกว่าคนที่อ้างว่าถือศาสนานี้ ศาสนานั้น แต่นินทาว่าร้าย ขี้โกง ขี้ขโมย ฯลฯ เสียอีกด้วยครับ

คำถามสุดท้ายคือ ท่านจะรู้ จะทราบ จะแน่ใจอย่างไรว่าศาสนาของท่านดีที่สุดแล้วครับ? ท่านก็ต้องศึกษา ค้นคว้า ไต่ถามถึงศาสนาอื่นๆบ้าง จนกว่าท่านจะพบแล้วรู้ว่าศาสนาไหนดีที่สุดสำหรับท่าน และให้ท่านถือตามหลักธรรมของศาสนานั้นๆให้ดีที่สุด รับรองได้ว่าท่านจะเป็นคนดี และไปสวรรค์นิรันดรได้แน่ๆ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ คนนั้น เป็นคนดีหรือไม่ดี? ในใจของแต่ละคนเราไม่ทราบ เรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน” (มธ 7:1) แต่เราก็อดตัดสินคนอื่นไม่ได้ด้วยการกระทำภายนอกของเขา

การทำดีภายนอกยังไม่ใช่คนดีจริงนะครับ เช่น รำพึง ภาวนา สวดสายประคำ ทำสมาธิเป็นการดี แต่ถ้าสวดภาวนาทั้งวันไม่ไปทำงานก็ไม่ใช่คนดีนะครับ

ฉะนั้นคนดีคือ คนที่ทำหน้าที่ของตนโดยดี แม้ผิดพลาด ขาดตกบกพร่องบ้าง แต่พยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอก็ยังนับได้ว่าเป็นคนดีครับ นักบุญหลายองค์ก็เคยเป็นคนบาปมาก่อน

ขอให้เราเป็นคนดี และช่วยทุกคนให้เป็นคนดีด้วยครับ


You must be logged in to post a comment Login