วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รักษาพระราชดำริ1ปี / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On October 20, 2016

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

นึกว่าที่ผ่านมาสีแดง สีเหลือง เงียบสงบดี ไม่ออกมาราวี ทั้งนกหวีด มือตบ เท้าตบ แต่กลับมี “สีดำ” ขึ้นมาทำให้เกิดความตึงเครียด ทะเลาะเบาะแว้ง จะฆ่ากัน เกลียดกัน เพราะไม่ใส่สีดำเหมือนตัวเอง อย่างที่อาตมาพูดว่า ทำให้ทุกข์กันแบบเลื่อนเปื้อน เลื่อนลอยมากไปแล้ว ให้กลับมาเลื่อนระดับสติปัญญา ไว้ทุกข์ต้องไม่เพิ่มทุกข์

ถ้าเราฉลาดไว้ทุกข์ก็ให้เป็นสถานการณ์แห่งการรวมหลอมความสามัคคีปรองดอง ไม่ใช่ใครไม่ใส่สีเดียวกับตัวเองก็เที่ยวไปข่มขู่ ต่อว่าต่อขานจนถึงขั้นทำร้ายกันนั้นไม่ถูก อย่างนี้เรียกว่าผิดร้ายแรง ผิดอย่างยิ่ง ผิดทั้งศีลทั้งธรรม และผิดทางกฎหมาย

ทางสังคมเราบอกว่าเห็นต่างได้ แต่อย่าทำร้ายกัน คุณจะชุดอะไร เขาไม่ใส่อะไร บางทีต้องดูเหตุผล บางทีเขาอยากใส่เหมือนเรา แต่ไปหาซื้อไม่ได้ หรือฐานะไม่สามารถจะหาซื้อได้ ทำไมเราต้องไปบังคับ ข่มเหงเขาอย่างนั้น ตกลงว่าเรารักในหลวงกันแบบไหน ถ้ารักในหลวงจริง ในหลวงต้องการให้เราอยู่กันแบบสามัคคีปรองดอง แล้วเราจะทำให้พระองค์สบายพระทัยเรื่องอะไร

อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องความปรองดองสามัคคี สองให้มีน้ำกินน้ำใช้ ยามแล้งก็มีน้ำทำการเกษตรได้ ยามน้ำท่วมก็สามารถเอาโครงการแก้มลิงมาช่วย

อาตมาดูรายการพระราชกรณียกิจในหลวงแล้ว เราดูเรื่องเก่าๆ เราไม่ได้ยินมาครบถ้วนกระบวนทำ เช่น ผู้ชาย 2 คนไม่นึกว่าพระองค์จะมาขุดบึงใหญ่ให้มีน้ำใช้ยามหน้าแล้งและเก็บน้ำไว้ป้องกันน้ำท่วมไปจุดอื่นๆ ดูแล้วหลายจุดหลายแห่ง หลายเขื่อน หลายสระ หลายบึง หลายแก้มลิง เราเอาตรงนี้มาขับเคลื่อนกันดีกว่า อย่ามัวเอาสีดำมาข่มกันเลย

เรามานั่งเกลียดกันเพราะเรื่องเสื้อผ้าสีนั้นสีนี้ อาตมาดีใจว่าสีเหลืองก็สงบ สีแดงก็สงบ มาโผล่สีดำจนได้ หยุดเถอะ อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ดีที่สุดแล้ว เสียใจได้ แต่อย่าเสียหน้าที่ ถ้าเสียหน้าที่เท่ากับเสียธรรมะ เพราะธรรมะแปลว่าหน้าที่

อาตมาจะทำถวายเป็นพระราชกุศล 1 ปีเต็มๆ ใครไว้ทุกข์ 1 ปี แต่อาตมาจะรักษาพระราชดำริเต็มที่ 1 ปี คือใครจะมาทำบุญวัดสวนแก้ว ถ้าไม่ทำเรื่องน้ำตามที่พระองค์ตรัสว่า “น้ำคือชีวิต” อาตมาจะไม่รับบุญเลย ใครถวายส่วนตัวก็ไม่รับ 1 ปี ถ้าไม่ตรงกับที่ในหลวงตรัส ถ้าจะทำต้องทำเรื่องน้ำ เรื่องคนชรา เรื่องสัมมาชีพ แต่จะเอาน้ำเป็นหลัก ตอนนี้สั่งแท็งก์มาแล้ว 9 ลูก จะทำให้ที่สุดของที่สุด ลองมาทำกันเถอะ มาดูว่าเราจะทำกันอย่างไรให้น้ำได้เหลือกินเหลือใช้ ไม่มีคำว่าขาดแคลน แห้งแล้ง

ขาดน้ำเราอยู่ไม่ได้นะ ขาดไฟยังพออยู่ได้ เพราะฉะนั้นเรามาทำในสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญไว้ที่สุด อย่าทะเลาะกันเรื่องสีเสื้อ หรือไว้ทุกข์กันแบบเกินเหตุจนเป็นทุกข์ หวังใจว่าคนไทยทั้งผอง เพื่อนพี่น้องไทยทั้งหลาย จะเอาความสูญเสียของพระองค์ท่านมาเป็นพลังสามัคคีขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริต่างๆให้อยู่กับพวกเรา โดยเฉพาะเรื่องน้ำ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login