วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ศิริราชงดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันนี้ 14 ต.ค. 59

On October 14, 2016

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ของดให้บริการตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันนี้ (14 ต.ค. 59) สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายให้ติดต่อเลื่อนนัด สอบถามได้ที่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทร. 0 2419 9801 เวลา 07.00-20.00 น.


You must be logged in to post a comment Login