วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

PTG เปิดตัว “พีที แมกซ์นิตรอน”

On October 13, 2016

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หล่อลื่นภายใต้แบรนด์ “พีที แมกซ์นิตรอน” น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงมาพร้อม กับ เทคโนโลยี Syn4Max® สุดยอดนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิ ภาพน้ำมันพื้นฐานให้เทียบเท่าน้ำมันสังเคราะห์ ​ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีความเสถี ยรต่อทุกสภาวะอากาศ ที่สำคัญยังเพิ่มสารชะล้าง และสารย่อยเขม่า ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด อัพเกรดการทำงานของเครื่องยนต์เ ป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานขอ งเครื่องยนต์ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่ม ระยะเวลารอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเครื่องได้นานกว่าที่เคย โดยการขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นของบริษัทฯ เป็นการขยายช่องทางการสร้างรายไ ด้ และตอกย้ำความต้องการในการให้บริ การในสถานีบริการน้ำมันอย่างครบ วงจร โดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “พีที แมกซ์นิตรอน” ทั้ง 11 ผลิตภัณฑ์จะเริ่มวางจำหน่ายที่ส ถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาทั่วประเทศ มุ่งเจาะกลุ่มผู้ถือบัตร PT Max Card ได้ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก และจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางก ารในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดตัวน้ำมันหล่อลื่น 11 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “พีที แมกซ์นิตรอน” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมในทุ กประเภทของเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล รวมถึงรถจักรยานยนต์ ด้วยประเภทของน้ำมันพื้นฐาน ตั้งแต่น้ำมันสังเคราะห์ 100% (ฟูลลี่ซินเธติก), น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ (เซมิ ซินเธติก) และน้ำมันพื้นฐานแร่ (มิเนอรอล ออยล์)

“เราใช้เทคโนโลยี Syn4Max® สำหรับน้ำมันหล่อลื่นพีที แมกซ์นิตรอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อัพเกรดน้ำ มันหล่อลื่นด้วยการนำน้ำมันพื้น ฐานบริสุทธิ์มาผสมกับสารเพิ่มคุ ณภาพพิเศษ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุ ณภาพเทียบเท่ากับน้ำมันหล่อลื่น สูตรสังเคราะห์ เพราะนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เครื่องยนต์ขึ้นอีกระดับแล้ว ยังช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณสาม ารถขับเคลื่อนได้ระยะทางมากที่ สุด และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่ างครบถ้วน และตอกย้ำการให้บริการอย่างครบว งจร” นายพิทักษ์กล่าว


You must be logged in to post a comment Login