วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทำไมคนดีไม่วางแผน? / โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

On October 3, 2016

คอลัมน์ : พระวจนธรรม
ผู้เขียน : ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยจำนวนมากเริ่มเห็นผลว่า คนที่ทำผิดกฎหมายถูกลงโทษตามกฎหมายถึงแม้ว่าคดีความจะผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตาม ถึงคนที่ทำผิดจะทยอยถูกลงโทษกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำผิดทุกคนจะถูกลงโทษ เพราะบางคนก็หนีคดีความไปอยู่ต่างประเทศและยังคงลอยนวลอยู่

คนที่ทำชั่วบางคนยังคงทำชั่วอย่างแยบยล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำความดีกลบเกลื่อนความชั่วที่ได้ทำไว้ บางคนเป็นคนทำผิดที่หาตัวจับยาก เพราะคนเหล่านี้ได้วางแผนทำความชั่วล่วงหน้าไว้นานมากทีเดียว คือก่อนที่เขาจะทำชั่วเขาได้ปูพื้นให้กับตัวเองด้วยการหว่านความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในระดับต่างๆด้วยการเสนอให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นอยู่เสมอ คนส่วนใหญ่จึงนับว่าเป็นคนดี

เมื่อเขาได้ใจคนเหล่านี้แล้วก็จะเอาคนเหล่านี้มาเป็นพวก เพื่อให้พวกเขาทำสิ่งที่เขาได้วางแผนไว้เป็นเวลานาน หลายคนคาดคิดไม่ถึงว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือเขามาเป็นเวลายาวนานจะเป็นคนชั่วไปได้ เขาเป็นคนที่พระคริสตธรรมได้กล่าวไว้ว่า “เขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอน เขาพาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดี เขามิได้ปฏิเสธความชั่ว” (สดด. 36:4)

คนพวกนี้คือคนที่วางแผนอยู่บนที่นอน ซึ่งมีความหมายว่าเขาวางแผนชั่วขณะที่คนอื่นนอนหลับ หรือมีความหมายว่าเขาวางแผนชั่วในขณะที่คนอื่นไว้วางใจว่าเขาเป็นคนดี คนพวกนี้คงภาคภูมิใจมากว่าไม่มีใครจับเขาได้ เพราะเขาวางแผนอย่างแยบยล ดังที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า “เขาทั้งหลายวางแผนชั่ว กล่าวว่า “เราทำแผนเสร็จสมบูรณ์แล้ว” เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษย์นั้นลึกล้ำนัก” (สดด. 64:6)

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลานานมากกว่าจะหาหลักฐานมาประกอบการตัดสินคดีความได้ เนื่องจากคนที่ทำชั่วนั้นได้วางแผนไว้ซับซ้อนมาก กว่าจะหาหลักฐานได้ครบก็ต้องค้นหาอย่างทั่วถึง

หากคนชั่ววางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานขนาดนี้แล้ว เราทั้งหลายที่เป็นคนดีจึงควรอุทิศตัวที่จะวางแผนเพื่อสร้างคนดีให้สังคมล่วงหน้าเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้ได้แก่ การปลูกฝังนิสัยดีๆให้ลูกหลานของเรา และผู้ที่เป็นครูก็ควรสอนเรื่องศีลธรรมให้กับนักเรียนมากๆนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ


You must be logged in to post a comment Login