วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

BWG ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

On September 19, 2016

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ผู้นำในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งฝังกลบ เผาทำลาย        นำกลับมาใช้ใหม่และเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทนรายเดียวในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากวัตถุดิบกากอุตสาหกรรม ออกมาแล้วอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นผลดีที่ทำให้บริษัทฯสามารถกำหนดทิศทางการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ สามารถพัฒนาเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมจนอยู่ในระดับที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทนี้ หลังจากที่ใช้เวลาพัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี และประการสำคัญโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมโรงแรกของบริษัทฯ ที่ถือเป็นโครงการนำร่องจะเริ่มเชื่อมต่อสายส่งเพื่อจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

“BWG ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมแล้วในทุกๆ ด้านสำหรับการเร่งขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่ผ่านมา    ได้พัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งจากกากอุตสาหกรรม(Refuse Derived Fuel Project-RDF) สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีคุณสมบัติค่าความร้อนใกล้เคียงกับถ่านหินรวมกัน 2 เฟสถึงวันละ 600 ตัน รองรับการขยายโรงไฟฟ้าได้อย่างคล่องตัว นอกเหนือจากรองรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ กำลังผลิตขนาด 9.4 เมกะวัตต์ ที่นำร่องเป็นโครงการแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี 2560  และในอนาคตยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นได้  เนื่องจากแต่ละปีจะมีกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายเกิดขึ้นถึงกว่า 30 ล้านตัน      จึงสามารถรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก และถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว”

นายสุวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะเห็นการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญในหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาและพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรที่เราริเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี  และการลงทุนด้วยตัวเองผ่านบริษัทย่อย ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการลงทุนในโครงการแรก โดยล่าสุด BWG ได้ร่วมมือกับ EGCO Group ศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยายตัวได้กว้างขวางขึ้น โดย เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2559 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO Group) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการร่วมกัน ในฐานะที่ EGCO Group เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)     เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกากอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าจะช่วยให้โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม มีช่องทางการเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชนได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้วางไว้ ในขณะเดียวกันจะถือเป็นการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ตรงตามปณิธานของธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ทั้งธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมและธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าของเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เติบโตคู่ขนานไปในทิศทางเดียวกัน


You must be logged in to post a comment Login