วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จเยือนเวียดนาม / โดย กองบรรณาธิการ

On September 19, 2016

คอลัมน์ : รายงาน
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ญี่ปุ่นกับเวียดนาม เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อกันมานาน แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาต่อกันจากกรณีสงครามโลก ซึ่งในช่วงกลางปีหน้า สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม

คณะเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังญี่ปุ่นได้กล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินที่อาจมีขึ้นนี้สะท้อนถึงพระราชประสงค์ที่ปรารถนาจะกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม โดยอาจมีระยะเวลา 4-7 วัน

การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ตามที่มีคำกราบบังคมทูลเชิญหลายครั้งจากเวียดนาม โดยเป็นครั้งแรกที่พระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นจะเสด็จเยือนเวียดนาม ก่อนหน้านี้ เจ้าชายฟุมิฮิโตะ และ เจ้าหญิงคิโกะ ได้เสด็จเยือนเวียดนามในปี 1999 และ เจ้าชายนารุฮิโตะ เสด็จเยือนในปี 2009 ขณะที่ประธานาธิบดีเวียดนามได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อปี 2007 และ 2014

สำหรับ ญี่ปุ่น กับ เวียดนาม มีความสัมพันธ์ด้านต่างๆมาช้านาน ทั้ง 2 ประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ 21 กันยายน 1973 โดย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศฝรั่งเศส นายโยชิฮิโร นากายามา และเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศฝรั่งเศส นายหวอ วัน สุง ได้ลงนามในเอกสารเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่กรุงปารีส หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้ว ในปี 1975 ญี่ปุ่นก็ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตขึ้นที่กรุงฮานอย และในปี 1976 เวียดนามก็ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นที่โตเกียว จากนั้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็สะดุดลง เมื่อเวียดนามได้ส่งกองกำลังทางทหารเข้าขับไล่รัฐบาลเขมรแดงและคงกองกำลังของตนในกัมพูชานานถึง 10 ปี ตราบจนปัญหากัมพูชาได้รับการแก้ไขในต้นทศวรรษที่ 1990 ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายจึงได้พัฒนาไปอีกครั้ง

ทุกวันนี้ เวียดนามเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน และฝ่ายรัฐบาลเวียดนามก็มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อคานอิทธิพลของจีนที่มีปัญหาพื้นที่พิพาททางทะเลกับเวียดนาม


You must be logged in to post a comment Login