วันพฤหัสที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

บาร์เทอร์คาร์ด เปิดตลาดใหม่เจาะกลุ่มผู้ผลิต

On September 15, 2016

เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ผลิตในประเทศไทยมีอยู่เ ป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่าง เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอแ ละเครื่องนุ่งห่มก็มีอยู่ถึง 163,827 รายทั่วประเทศ ยังมีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง ดื่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค ส์ ยังไม่นับรวมในหมวดอื่นๆอีกมากม าย ทุกวันนี้ กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่เหล่านี้ ล้วนอาศัยคนกลางในการนำสินค้าสู่มือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเท ศ

“ ผู้ผลิตต่างๆ แทบจะไม่รอกระบวนการทำงานแบบเก่ าๆ อีกแล้ว ต่างดิ้นรนหาหนทางในการทำธุรกิจ ในแนวใหม่ๆ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์เป็นของตน เอง การหาช่องทางใหม่ ให้สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้บริ โภคโดยตรง เช่น การทำตลาดผ่านอีคอมเมิร์ซ การตั้งทีมขายของตนเอง เป็นต้น ระบบของบาร์เทอร์คาร์ด ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการแลกเปลี่ ยนสินค้าและบริการต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสด จะสามารถเข้ามาช่วยกลุ่มธุรกิจผู้ ผลิตต่างๆเหล่านี้ได้ เริ่มจากการตัดขั้นตอนของคนกลาง ในการช่วยกระจายสินค้าเข้าสู่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบาร์เทอร์คาร์ด สามารถนำสินค้าในสต๊อคของผู้ผลิ ตเข้าสู่มือของธุรกิจเป้าหมายที่พร้อมจะทำการซื้อกว่า 3,000 ธุรกิจทั่วประเทศ และอีกกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลกได้ทันที ทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดเงินส ด โดยสามารถนำรายได้เหล่านั้นมาแป รผันใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ กับสินค้าและบริการในกลุ่มสมาชิ กของบาร์เทอร์คาร์ดต่อไป” เรวดี กล่าว


You must be logged in to post a comment Login