วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ปตท. รับมือก๊าซแหล่งสินภูฮ่อมซ่อมบำรุง

On September 13, 2016

นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี มีกำหนดปิดซ่อมบำรุงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการจ่ายก๊าซฯ ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2559 นี้ รวม 10 วัน ซึ่งได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากผู้ผลิตได้วางแผนการซ่อมบำรุงให้ตรงกับกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปีของโรงไฟฟ้าน้ำพอง  แต่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตก๊าซเอ็นจีวีของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติน้ำพองในช่วง 2 วัน

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2559  ผู้ผลิตจะทำการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติเพียงบางส่วนจึงไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้เอ็นจีวี แต่ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2559  ผู้ผลิตจำเป็นต้องหยุดการผลิตทั้งหมด ส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบจำนวน 146 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  และส่งผลต่อการทำงานของสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีน้ำพอง โดย ปตท. ได้วางแผนสำรองก๊าซเอ็นจีวีในรถขนส่งล่วงหน้า รวมถึงเตรียมการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีจากพื้นที่ภาคกลางไปให้บริการทดแทนแล้ว

“ปตท. จะทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จและจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบได้ตามปกติ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365” นายวุฒิกร กล่าวเสริมในตอนท้าย


You must be logged in to post a comment Login