วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

พาณิชย์จีน จัด2 อีเว้นท์มหกรรมสินค้าครั้งใหญ่

On September 12, 2016

นางสาวซวี่ ห่ายเถา  ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้จัดงานแสดงสุดยอดสินค้าคุณภาพจากประเทศจีน ครั้งที่ 7  (The 7th China Products Show 2016)   กล่าวว่า มั่นใจการจัดงานครั้งนี้จะดึงดูดผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า ตลอดจนผู้เข้าชมงานได้มากกว่าปีที่ผ่านมา และช่วยให้จีนสามารถรักษาฐานการค้าในอาเซียนไว้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ ขณะที่มูลค่าการค้าการนำเข้า และการส่งออกระหว่างจีนและไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งภาคธุรกิจของจีนยังให้ความสำคัญกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตการค้าชายแดนใหม่ของไทย โดยมีการผลักดันผู้ประกอบการจีนให้ลงทุนในเขตนี้มากขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการค้าสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ช่วยให้การส่งออกสินค้าจีนสู่กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และเชื่อว่าจะทำให้มูลค่าการค้าในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตตามนโยบายเส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้าใหม่ของจีน (One Belt, One Road) โดยมีสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญคือ กลุ่มสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เนื่องจากแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างชาติหลายแบรนด์ได้ลงทุนผลิตในประเทศจีนมากขึ้น  โดยมีปัจจัยของค่าแรงเป็นเหตุจูงใจ ขณะที่ตัวสินค้ามีความโดดเด่นเรื่องราคาถูกแต่มีคุณภาพสูง ซึ่งกลายมาเป็นจุดแข็งของสินค้าจีนในตลาดไทยและอาเซียน

ด้าน นายเหวิน จือปิ่น   รองประธานกรรมการ  บริษัท เวิลด์เด็กซ์ เฟียร่า มิลาโน่ เอ็กซ์ซิบิชั่น (กวางโจว) จำกัด กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 100 ราย และกว่า 70% ได้แสดงความเห็นในเชิงบวกต่อการจัดงาน ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าหลายราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และวิธีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการชาวไทย เป็นแนวทางในการเยี่ยมชมตลาดขายส่งในประเทศไทย ในช่วงระหว่างการจัดงานในครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการจีนจะได้ส่งออกสินค้าไปกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย  สำหรับในปีนี้  ได้นำสินค้าโดยสมาคมของใช้ภายในบ้านเมืองชุ่นเต๋อได้คัดเลือกบริษัทเครื่องใช้ในบ้าน จำนวน 42 ราย เข้าร่วมในงานครั้งนี้ และยังมีบริษัทเครื่องใช้ในบ้านอีกจำนวน 20 รายจากเมืองอื่นๆของประเทศจีน  โดยมีแบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Hisense, Vanward, Kanbo เป็นต้น โดยหวังว่างานในปีนี้ เราจะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการจีน มาในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดอาเซียน และช่วยผู้ประกอบการจีนในการส่งออกสินค้าสู่กลุ่มตลาดอาเซียนต่อไป

นางสาวเทรซี่ เฉิน  คณะกรรมการการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน ครั้งที่ 6 (The 6th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair) กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2555 ว่า ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยมีจำนวนผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าจากจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ราย มีผู้ซื้อจำนวน 50,000 ราย จาก 33 ประเทศ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้มากกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับปีนี้ งาน The 6th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair จะมุ่งเน้นผนึกกำลังกับบริษัทสินค้าระบบเครื่องกลไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความต้องการอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน และมีตัวเลขการจัดแสดงสินค้า จำนวน 71 บูธ คิดเป็นตัวเลข 40% ในจำนวนบูธรวมของปีที่ผ่านมา และสูงขึ้นถึง 60% จากปีที่ผ่านๆมา เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดอาเซียน  พร้อมประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทยโดยใช้จุดแข็งของสถาบันเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดใหม่ รวมทั้งการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกับผู้ประกอบการไทย-จีน ในการสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจต่อไป

“สำหรับการค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีน โดยสถิติของกรมศุลกากร พบว่า มูลค่าการนำเข้าและการส่งออกระหว่างจีนและไทยช่วงครึ่งปีแรก 2559 แตะที่ 30.76 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 0.01 โดยเป็นตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศจีน 10.46 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.6 คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดรวมการส่งออกของไทย ในขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนอยู่ที่ 20.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของยอดรวมการนำเข้าของไทย โดยมียางพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าสำคัญของการนำเข้าและส่งออก ซึ่งไทยส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปยังประเทศจีนร้อยละ 27.7 และร้อยละ 23.7 ของยอดรวมการส่งออกของไทยสู่ประเทศจีน ขณะที่ตัวเลขการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนสูงถึง 9.86 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 ของยอดรวมการนำเข้าของไทยจากประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากจีน ได้แก่ โลหะและผลิตภัณฑ์ พลาสติก-ยาง สิ่งทอและวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เคมี”

ในฐานะผู้บริหารการจัดงาน The 7th China Products Show 2016 และ The 6th  China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair  นางเพ็ญนภา บัณฑุรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด  ระบุว่า โดยภาพรวมการจัดงานทั้ง 2 งานนี้ จะมีพื้นที่แสดงสินค้ารวมกันถึง 8,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยบูธแสดงสินค้าประมาณ 400 คูหา จากผู้ประกอบการชั้นนำของจีนกว่า 400 ราย โดยมีสินค้าที่เป็นไฮไลท์ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คัดสรรและได้รับการรับรองคุณภาพจากเมืองชุ่นเต๋อ เมืองจ๋งซาน รวมทั้งสินค้าคุณภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรกนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องหนัง-เครื่องแต่งกาย ของขวัญ-ของชำร่วย สินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมาจากหลากหลายเมือง/มณฑล เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑลอานฮุย นครเซี่ยงไฮ้  นครปักกิ่ง มณฑลเหลียวหนิง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเสฉวน เป็นต้น  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาทางการตลาดและการค้าจากกูรูด้านการค้าอาเซียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมด้านการค้า รวมทั้งการจับคู่เจรจาธุรกิจ  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและอาเซียนมากกว่า 10,000 คน

สำหรับ “The 7th  China Products Show 2016” หรืองานแสดงสุดยอดสินค้าคุณภาพจากประเทศจีน ครั้งที่ 7 และ “The 6th  China-ASEAN Commodity Fair 2016 (CACF)” หรืองานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2559 ณ อาคารแสดงสินค้าฮอลล์ 2-3 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด โทร. 0 2664 6488 ต่อ 402, 405 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chinaproductshowbkk.net และ http://cacf.fairwindow.com/english


You must be logged in to post a comment Login