วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

โสสุโก้ ประกาศผลประกวดออกแบบมาสคอต

On September 12, 2016

นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด กล่าวว่า “การจัดประกวดออกแบบมาสคอตของโสสุโก้ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์โสสุโก้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบมาสคอต ซึ่งโสสุโก้ต้องการสื่อถึงผู้บริโภคในเรื่องความใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยโสสุโก้จะนำแบบของมาสคอตที่ชนะการประกวดไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโสสุโก้หรือของตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ โสสุโก้ ได้กำหนดกติกาในการจัดประกวดออกแบบมาสคอตเบื้องต้นคือ มาสคอตเป็นเพศชายอายุ 35 ปี มีความหนักแน่น กระฉับกระเฉงว่องไวพิถีพิถัน เข้าถึงได้ง่าย รักครอบครัวและรับผิดชอบ ต่อสังคม อีกทั้งใส่ใจคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยตัวมาสคอตต้องมีโลโก้ของโสสุโก้และสีของโลโก้เป็นส่วนประกอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก และทางโสสุโก้ได้คัดเลือก 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มาจัดแสดงในรูปแบบโมเดลเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นรูปลักษณะของมาสคอตได้อย่างชัดเจนครบทุกด้าน

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะเพื่อการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์การสื่อสารในปัจจุบัน นำโดยนายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด หนึ่งในกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยนางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด นายกมล นิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่ง Worldwide Chairman บริษัท Creative Juice  WorldGroup นายชลิต นาคพะวัน ผู้อำนวยการ Chalit  Art Project & Gallery ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และดร.ดนัย   จันทร์เจ้าฉาย ประธานที่ปรึกษา  บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด

สรุป 10 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน “ช่างเต่าโสสุโก้” เจ้าของผลงานคือธนาคิม ถนอมตน รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ผล’าน“SOSUCO&S’Box” เจ้าของผลงานคือ วรพรต ก่อเจริญวัฒน์ รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ ผลงาน “Mr.Tilei” เจ้าของผลงานคือภูมิ กอปรธนชัย และศิวพร มณีวรรณ รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชยทั้ง 7 รางวัล ได้แก่ Mr.Sosuco  Mr.Sosuco  SOSUCOMAN น้องโสสุโก้ น้องใส่ใจมนุษย์กระเบื้อง “สุโค่แมน” และอารมณ์ดี รับเงินรางวัล 10,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 250,000 บาท  โดยผลงานมาสคอตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพัฒนาสู่มาสคอตตัวจริงที่จะเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของโสสุโก้ ออกสู่สายตาประชาชนในเร็วๆ นี้

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ “กระเบื้องโสสุโก้” ได้ที่ www.sosuco2008.co.th และแฟนเพจ www.facebook.com/sosuco2008 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2938 9833 และอีเมล callcenter@sosuco2008.co.th


You must be logged in to post a comment Login