วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ฆ่าไก่เอาไข่ / โดย กิ่งเหมย

On September 12, 2016

คอลัมน์ : วิถีบูรพา
ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “ซา จี ฉวี่ ตั้น” หรือ “ฆ่าไก่เอาไข่”

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหญิงชราคนหนึ่งอาศัยกับแม่ไก่ของนาง แต่สิ่งพิเศษของแม่ไก่ก็คือ แม่ไก่ตัวนี้จะออกไข่เป็นทองคำ

แต่ละวัน หญิงชราจึงไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่เก็บทองที่แม่ไก่ไข่ออกมาไปขาย ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย หญิงชราจึงมีหน้าที่เพียงเฝ้าดูแลแม่ไก่และระวังไม่ให้ใครมาขโมยไก่ของเธอเท่านั้น

อยู่มาวันหนึ่ง หญิงชรามาคิดดูว่า ทำไมนางจะต้องนั่งคอยแม่ไก่ออกไข่ เพราะรู้สึกว่าช้าไม่ทันใจ นางจึงคิดว่า หากผ่าท้องไก่เอาทองทั้งหมดที่อยู่ในท้องแม่ไก่ออกมาทีเดียวเลยก็คงจะดี

คิดได้ดังนั้น นางจึงตัดสินใจฆ่าไก่และผ่าท้องแม่ไก่ดู ปรากฏว่าที่ท้องไม่มีเหรียญทองใดๆ แต่ก็สายไป หญิงชรามีแม่ไก่วิเศษเพียงตัวเดียว นางจึงไม่ได้เหรียญทองเพื่อการดำรงชีพอีกต่อไป

ฆ่าไก่เอาไข่ หมายถึง เร่งรีบทำอะไรจนเกินไป จนสุดท้ายกลับไปทำลายประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งนั้น


You must be logged in to post a comment Login