วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

BM ลุยขยายโรงงาน-มั่นใจรายได้โต 20%

On September 7, 2016

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต และขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการปรับปรุงพื้นที่ในโรงงานเดิมเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารขนาดเล็กจำนวน 2 ชั้น สำหรับเป็นสถานที่เก็บสินค้าคงเหลือ และ สถานที่จัดส่งสินค้า โดยกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และการขยายอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่ง โดยอาคารโรงงานเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน และได้สั่งซื้อ และติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมในส่วนแรกแล้ว คาดว่าจะเริ่มทำการผลิตเต็มที่ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 สำหรับเครื่องจักรที่กำลังลงทุนเพิ่มเติมส่วนหลัง คาดว่าจะเริ่มการผลิตอย่างเต็มที่ภายในไตรมาสแรกของปี 2560 รวมถึงขยายอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่สองคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ และจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

โดยการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และการลงทุนของภาคเอกชน และความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรในกลุ่ม AEC ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำรายได้ในปีนี้เติบโตที่ 20% จากปี 2558 ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

“ผลประกอบการในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำรายได้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในภาคการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และภาคเกษตรกรรม ซึ่งเราเองก็มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตที่ชัดเจนเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ทยอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายธานินกล่าว

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 23.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 68.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14.14 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 384.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 363.82 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login