วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

อิมแพ็ค จัดงาน “Asian Construction Week 2016”

On September 6, 2016

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า และการประชุม จัดงานแถลงข่าว ประกาศความพร้อมการจัดงานใหญ่ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง  “Asian  Construction Week 2016” ที่รวมบริษัทด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3 งาน ไว้ในที่เดียว ได้แก่ งาน BMAM Expo Asia 2016, GBR Expo Asia 2016 และ Concrete Asia 2016 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Future of Building & Construction Industry in ASEAN”  ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA), สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย และบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

การจัดงาน “Asian  Construction Week 2016”  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และ การพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ซึ่งภายในงานมีการจัด การแสดงสินค้า  และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการเจรจาธุรกิจ รวมทั้งขยายเครือข่ายทางธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยงาน “Asian  Construction Week 2016” จะจัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 21-23 กันยาน 2559  ณ อาคาร 5-6  ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงาน www.asianconstructionweek.com


You must be logged in to post a comment Login