วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

ARROW โชว์ครึ่งปีแรกกำไรแตะ 126 ล้าน

On September 5, 2016

บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ARROW) เดินมาครึ่งทาง แรงยังดีไม่มีตก โชว์กำไรวิ่งแตะ 126.63  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.42% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 117.88 ล้านบาท เหตุออเดอร์หนุนเต็มที่ บอร์ดฯ อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเอาใจผู้ถือหุ้นอีกแล้วในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น  กำหนดจ่ายวันที่ 8 ก.ย.นี้ “ธานินทร์  ตันประวัติ”มั่นใจปั๊มผลงานปีนี้เข้าเป้าไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 15%

นายธานินทร์  ตันประวัติ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW)  เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 ว่า มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท  จำนวน 252.21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50.44 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2559   และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 กันยายน 2559

“จากผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกปีนี้ที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  โดยกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวนเท่ากับ 126.63 ล้านบาท  เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 117.88 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.42%  เนื่องจากมีคำสั่งซื้อมาเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ บอร์ดฯ จึงได้อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้น   โดยบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน   เพื่อผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งๆ  ขึ้นไป”นายธานินทร์กล่าว

สำหรับภาพรวมธุรกิจไตรมาส 3-4/2559  ของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะยังคงทำผลงานขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจจากงานรับเหมาก่อสร้างที่ยังเติบโต อีกทั้งทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 240 ล้านบาท  ประกอบกับคาดว่าจะมีงานใหม่ๆ ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นลดต้นทุนในการผลิต เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-30 %   ส่วนรายได้รวมยังคงตั้งเป้าไว้ที่ 1,400  ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตไม่ต่ำกว่า 15%

ในส่วนความคืบหน้าในการสร้างโรงงานผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ชนิดท่อ RTRC (Reinforced Thermosetting Resin Conduit) แห่งที่ 2  บนพื้นที่  7  ไร่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดท่อร้อยสายไฟใต้ดินที่มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดี ตามโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินจากภาครัฐ เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนั้น ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จปลายปีนี้  โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานใหม่ ก็จะทำการเสริมการผลิตท่อร้อยสายสื่อสารชนิดท่อกันน้ำ ซึ่งกำลังการผลิตใกล้เต็ม โดยโรงงานใหม่แห่งนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันผลประกอบการของ ARROW ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต และช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันด้วย ที่สำคัญทำให้รายได้ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี (จากโรงงานผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินทั้ง 2 แห่ง)


You must be logged in to post a comment Login