วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

ฟูจิตสึ มอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการ

On September 5, 2016

รายงานข่าวจาก บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดเผยว่า ฟูจิตสึพร้อมมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานประจำอย่างน้อย 3 ปี และมีคะแนน TOEIC สูงกว่า 750 คะแนน ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่งมอบทุนโดย กองทุนฟูจิตสึ เจเอมส์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2016 และการมอบทุนจะเริ่มต้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2017

หลักสูตรผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านบริหารจัดการระยะสั้นสามเดือนครึ่งที่เสริมความรู้ให้ต่อเนื่องสำหรับนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ซึ่งอ้างอิงหลักสูตรการบริหารจัดการของญี่ปุ่นที่โด่งดังของ ดร.อิคุจิโร่ โนดากะ ผู้คิดค้นทฤษฎี “การสร้างสรรค์องค์ความรู้” หลักสูตรนี้จะบ่มเพาะผู้นำนวัตกรรมตั้งแต่รากฐานการดำเนินการไปจนถึงการควบรวมองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งทฤษฎีการบริหาร ศิลปะศาสตร์และระเบียบวิธี นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการที่นำไปใช้จริงผ่านการทัศนศึกษาด้วย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังจะได้เรียนรู้การแยกแยะ วิเคราะห์ความรู้และนำไปเชื่อมโยงใช้งานผ่านการดำเนินโครงการในท้ายที่สุด ฟูจิตสึยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับอาวุโสทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถดำเนินโครงการของตนเองได้จนประสบความสำเร็จ

ฟูจิตสึเริ่มให้ทุนการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัท โดยทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิและฮาวาย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศบ้านเกิดด้วยการศึกษาหลักสูตรบริหารจัดการ จวบจนถึงปัจจุบันทุนการศึกษานี้ได้มอบทุนไปแล้ว 499 ราย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

·        ทุนการศึกษาฟูจิตสึ: http://www.fujitsu.com/scholarship

·       ขั้นตอนการสมัคร: http://www.fujitsu.com/global/about/csr/activities/community/scholarship/process/

·       หลักสูตรผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้: http://www.jaims.jp/en/program/index.html


You must be logged in to post a comment Login