วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

BIZ มั่นใจรายได้โตไม่ต่ำกว่า 50-60%

On September 5, 2016

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)  ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้ในปี 2559 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 50 – 60% ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 311 ล้านบาท โดยบริษัทฯเดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งมองว่าตลาดเครื่องฉายรังสียังมีความต้องการอีกมาก ตามจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 อยู่ที่ 566.45 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มูลค่า  154.00 ล้านบาท 2.โครงการเครื่องเร่งอนุภาค โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มูลค่า 116.50 ล้านบาท 3.โครงการเครื่องฉายรังสี เครื่องจำลองการฉายรังสีและเครื่องวางแผนการรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มูลค่า 77.50 ล้านบาท และ4.โครงการเครื่องเร่งอนุภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่า 218.45 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ปีนี้ ราว 60% ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีหน้า

ด้านนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) กล่าวว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อีกมูลค่ากว่า 300  ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการทั้งในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน คาดว่าจะทราบผลประมูลในช่วงไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 นี้  โดยหากบริษัทฯได้รับงานเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มูลค่างานในมือของบริษัทฯเพิ่มขึ้น จะช่วยผลักดันผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2559 มีรายได้รวมอยู่ที่ 106.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 502.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 17.69  ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8.10 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 0.79 ล้านบาท

สาเหตุที่ผลประกอบการเติบโตอย่างโดดเด่น เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานโครงการให้แก่ลูกค้าศูนย์วิจัยและรักษามะเร็งกรุงเทพ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 50.65 ล้านบาท ประกอบกับมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบทางการแพทย์อื่นๆที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรับรู้รายได้จากงานให้บริการอัพเกรดระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในการฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวางแผนการรักษาและระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยมีมูลค่าเท่ากับ 18.64 ล้านบาท รวมถึงมีรายได้จากการบริการที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการที่บริษัทมีจำนวนสัญญาให้บริการบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงรับประกันสินค้าตามสัญญาซื้อขายหลังจากส่งมอบงานของลูกค้าหลายรายหมดอายุลง จึงเริ่มทำสัญญาบำรุงรักษาดังกล่าวกับบริษัทฯ


You must be logged in to post a comment Login