วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โอรสสวรรค์ไม่ตรัสเล่น / โดย กิ่งเหมย

On September 5, 2016

คอลัมน์ : วิถีบูรพา
ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “เทียน จื่อ อู๋ ซี่ เหยียน” หรือ “โอรสสวรรค์ไม่ตรัสเล่น”

โจวเฉิงหวาง ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยเด็ก ได้ออกไปเล่นในอุทยานกับน้องชายนามว่าซูอวี๋ ทั้งคู่ไปนั่งเล่นด้วยกันใต้ต้นอู๋ถง ทันใดนั้น ก็มีลมพัดมา ใบอู๋ถงก็ปลิวร่วงลงมาเต็มพื้นไปหมด

โจวเฉิงหวางเห็นดังนั้นก็นึกสนุก หยิบใบไม้ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วส่งให้น้องชายพร้อมทั้งกล่าวว่า “ข้าจะยกที่ดินให้แก่เจ้า เจ้ารีบรับไป”

ซูอวี๋ได้ยินดังนั้นก็ดีใจมาก รีบหยิบใบไม้ใบนั้นมาแล้ววิ่งไปเล่าให้โจวกง อาของทั้งสองฟัง โจวกงจึงรีบไปเข้าเฝ้าโจวเฉิงหวางแล้วกล่าวว่า “โอรสสวรรค์ไม่ตรัสเล่น จะกล่าวอะไรต้องมีสัจจะ หาไม่แล้วจะทำให้เหล่าพสกนิกรขาดความเชื่อมั่นได้”

ด้วยเหตุนี้ โจวเฉิงหวางจึงประทานตำแหน่ง “ถางตี้” ใหแก่ซูอวี๋และพระราชทานที่ดินให้อีกหนึ่งร้อยไร่

โอรสสวรรค์ไม่ตรัสเล่น หมายถึง การที่ราชาหรือประมุขประเทศกล่าวสิ่งใดก็ต้องเป็นไปตามนั้น ต้องถือสัจจะ


You must be logged in to post a comment Login