วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

สหรัฐอเมริกาภายใต้ธนาธิปไตย

On October 8, 2021

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 8-15 .. 64)

ทวีปอเมริกาเดิมทีเป็นแผ่นดินถิ่นที่อยู่ของชาวอินเดียนหลากหลายเผ่า  ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 -16 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสได้เดินเรือมาพบแผ่นดินแห่งนี้ หลังจากนั้นไม่นาน ชาวยุโรปจากประเทศต่างๆก็ได้พากันมายังทวีปอเมริกาด้วยเหตุผลต่างๆ ในที่สุด ด้วยความเจริญและอาวุธที่เหนือกว่า ชาวยุโรปก็สามารถขับไล่เข่นฆ่าชาวอินเดียนเจ้าของถิ่นเดิมและสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมา

สเปนเป็นชาติแรกที่มาเหยียบแผ่นดินอเมริกาก่อนชาติอื่น หลังจากนั้น อังกฤษและชาติอื่นๆก็ตามมา วัตถุประสงค์หลักของการที่ชาติต่างๆทางยุโรปมาที่นี่ก็คือเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งทางการค้าและขยายอิทธิพลของตน อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ในยุโรปเองมีการกดขี่ข่มเหงกันทางด้านการนับถือศาสนาต่างนิกาย ผู้ถูกกดขี่ข่มเหงจึงอพยพมาหาแผ่นดินใหม่เพื่ออิสรภาพทางความเชื่อของตน

สหรัฐอเมริกาอยู่ห่างไกลจากยุโรป เมื่อเกิดสงครามโลกขึ้นทั้งสองครั้ง สหรัฐอเมริกาไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามเพราะการรบเกิดขึ้นในทวีปยุโรป เมื่อสงครามจบลง ชาติคู่สงครามทั้งฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ต่างบอบช้ำด้วยกันทั้งคู่  แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือนักการเงินหรือนายธนาคารที่ให้รัฐบาลต่างๆในยุโรปกู้เงินไปทำสงครามโดยได้เบี้ยเงินกู้และได้กำไรจากการมีส่วนในการขายอาวุธให้คู่สงคราม

ด้วยความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมอาวุธ สหรัฐอเมริกาจึงเป็นขุมทองที่ชาติต่างๆอย่างไปขุด ความเจริญรุ่งเรืองจึงย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา  เมื่อความมั่งคั่งไปอยู่ที่นั่น กลุ่มนายธนาคารยุโรปที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของรัฐบาลต่างๆในยุโรปก็ย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อสูบความมั่งคั่งที่นั่นด้วย

แต่ก่อนจะไปยังสหรัฐอเมริกา พวกนายธนาคารจากยุโรปกลุ่มหนึ่งได้ส่งคนของตนให้นำสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการยึดครองเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไว้ นั่นคือ ร่างพระราชบัญญัติที่มีชื่อว่า Federal Reserve Act 1912 ล่วงหน้าไปก่อน

ในเวลานั้น สหรัฐอเมริกากำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ตัวแทนของกลุ่มนายธนาคารจากยุโรปได้เข้าไปเสนอตัวช่วยเหลือนาย วูดโรว์ วิลสันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีโดยมีข้อตกลงว่าหากนายวูดโรว์ วิลสันได้รับการเลือกตั้ง พวกเขาขอลายเซ็นประธานาธิบดีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

เมื่อนายวูดโรว์ วิลสัน ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี เขาได้ลงนามประกาศใช้พระราชบัญญัติ Federal Reserve ทันทีในเดือนธันวาคม ค.ศ.1913 เพื่อให้มีการจัดตั้งธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและให้อำนาจแก่ธนาคารกลางในการพิมพ์ธนบัตร

ถ้าหนุ่มคนใดครองหัวใจหญิงสาวได้ นอกจากได้ตัวหญิงสาวแล้ว หนุ่มคนนั้นยังได้ทุกสิ่งของหญิงสาวด้วย  เช่นเดียวกัน หัวใจของระบบเศรษฐกิจคือธนาคาร เพราะธนาคารคือที่สูบฉีดเงินออกสู่ระบบเศรษฐกิจ ธนาคารหยุดปล่อยสินเชื่อเมื่อใด เศรษฐกิจก็พังพินาศทันที

โดยปกติแล้ว ธนาคารกลางทั่วไปจะเป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมนโยบายการเงินของประเทศ  แต่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เช่นนั้น เพราะธนาคารกลางของสหรัฐเป็นของกลุ่มนายธนาคารต่างๆจากยุโรปที่ประกอบด้วย

  1. Rotschild (London)
  2. Lazard Brothers (Paris)
  3. Israel Seiff (Italy)
  4. Kuhn – Loeb (Germany)
  5. Warburg (Amsterdam and Hamburg)
  6. Lehman Brother (New York)
  7. Goldman & Sachs (New York)
  8. Rockfeller (New York)

การใช้เงินเกินตัวหรือฟุ่มเฟือยจนต้องกู้ยืมเงินทำให้คนตกเป็นหนี้ฉันใด รัฐบาลก็ฉันนั้น เมื่อสหรัฐอเมริกาต้องการใช้เงินจำนวนมากเพื่อการแข่งขันทางด้านอวกาศ การสะสมอาวุธ การทำสงครามรุกรานชาติอื่นๆ รายได้จากภาษีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องกู้เงินและธนาคารที่เต็มใจให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกากู้เสมอก็คือ Federal Reserve หรือธนาคารกลางของสหรัฐที่สามารถพิมพ์ดอลล่าร์ออกมาเท่าไรก็ได้ เพียงแค่รัฐบาลสหรัฐที่เป็นลูกหนี้ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายธนาคารกำหนด

นี่คือประชาธิปไตยภายใต้ธนาธิปไตย


You must be logged in to post a comment Login