วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

นักวิชาการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แนะโปรตีนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

On January 26, 2021

ดร.อารีย์ ประจันสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อแนะนำการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมระบบภูมิคุ้มกันว่า “ระบบภูมิคุ้มกัน หรือ Immune System เป็นหนึ่งในกลไกการทำงานของร่างกายที่มีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องอาศัยโปรตีนในการทำงาน เช่น การสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว สร้างแอนติบอดี และการสร้างเอนไซม์ต่างๆ ในการต่อสู้กับเชื้อโรค ซึ่งแหล่งโปรตีนจากอาหาร ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว เต้าหู้ ไข่ นม และเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ และนอกเหนือจากโปรตีนแล้ว การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังมีสารอาหารอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ วิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินซี วิตามินอี สังกะสี ซีลีเนียม ทองแดง และแมงกานีส เป็นต้น”

แต่ปริมาณของโปรตีนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการบริโภคในแต่ละวันของแต่ละกลุ่มคน ดร.อารีย์ ได้ให้ข้อแนะนำไว้ดังนี้ 1. กลุ่มคนวัยทำงานที่มีสุขภาพดี ควรรับประทานโปรตีน 1กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน (โปรตีน 1 กรัม: น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม: วัน) 2. กลุ่มนักกีฬา ที่มีความต้องการโปรตีนในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากกกว่าคนทั่วไป ต้องรับประทานโปรตีน 1.5-2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน (โปรตีน 1.5-2 กรัม: น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม: วัน) แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมดที่เรารับประทานต่อวัน และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ 3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการโปรตีนมากกว่าคนปกติ เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคไตที่มีการฟอกไต ผู้ป่วยที่มีบาดแผลไฟไหม้หรือบาดแผลจากการผ่าตัดใหญ่ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อปานกลางถึงรุนแรง กลุ่มนี้จะต้องการโปรตีน 1.1-2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน (โปรตีน 1.1-2 กรัม: น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม: วัน) (ขึ้นกับโรคและความรุนแรงของโรค)

นอกจากการรับประทานโปรตีนให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้ว การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สด สะอาด ให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย มีผักและผลไม้เป็นประจำทุกมื้อ ทานอาหารประเภททอดและผัดแต่พอควร หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดื่มน้ำสะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ


You must be logged in to post a comment Login