วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

พึ่งตัวเองได้ก็อยู่รอด

On January 26, 2021

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 26 ม.ค. 64)

พระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศต่างๆ รวมๆแล้วมีเป็นร้อยๆวัด แต่ตอนนี้เกิดมีพระสงฆ์ไทยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะวัดที่สหรัฐฯทราบข่าวจากพระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ว่ามีพระสงฆ์ติดทั้งวัดเลย และมีพระของเกาหลีที่ติดโควิดมรณภาพแล้ว และพระที่นั่นจะอยู่กันอย่างไร บิณฑบาตก็ไม่ได้ ญาติโยมไม่กล้ามาวัด พระต้องหุงอาหารฉันกันเองตามมี ตามเกิด 

เรียกว่า พระสงฆ์ไทยที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องพลอยลำบากไปด้วย พูดถึงเรื่องคนไปทำบุญไม่ได้ ทำให้นึกถึงสมัยหนึ่งเขาให้เก็บพืชผักในสวนมาฉันประทังชีวิตได้ จึงเรียกว่า ดำเนินชีวิตอยู่กับสวนผลไม้ พืชผัก เพราะข้าวยากหมากแพง โรคร้ายระบาด ก็ต้องอาศัยพืชผักในสวน อย่างวัดสวนแก้ว คนไม่มาทำบุญสัก 1-2 เดือน ก็อยู่ได้สบาย เพราะมีสวนพืชผัก ผลไม้ ฉันประทังชีวิตได้ นี่ก็เรียกกันว่า ทำให้นึกถึงญาติโยมที่มาวัดไม่ได้ ทางวัดพึ่งตัวเองได้ก็อยู่รอด อยู่ได้ในภาวะที่แสนวิกฤต 

นึกถึงว่า แม้จะไม่มีสวน ไม่มีพืชผักทำได้เอง แต่ท่านก็อนุญาตให้ทำเฉพาะช่วงที่มันข้าวยากหมากแพง ฝืดเคือง ไม่ใช่จะทำฉันเองตามอำเภอใจตลอดไป เพราะพระอยู่ด้วยการที่เขาเลี้ยงดู ถวายปัจจัยไทยทาน จึงต้องเรียกว่า พึ่งตนเองอย่างชนิดที่เรียกว่า ทน อย่างกับไปทำงาน อยู่ที่ไหนก็ต้องทนอด ทนอยาก ทนลำบากตรากตรำ มิฉะนั้นใจเสาะเปราะบาง ท้อแท้ อ่อนแอก็อยู่ไม่ได้ ต้องล้มหายตายจากกันไป  

เอาละ เมืองไทยยังเรียกว่า บางวัดยังไม่บิณฑบาต ญาติโยมก็เอามาส่งหน้าวัด แล้วก็จากไป เอาปิ่นโตตั้งที่หน้าประตูเข้าวัด เรียกว่า ไม่ต้องใกล้ชิดกัน แต่เมืองไทยยังไงก็ไม่อด ไม่ต้องทำฉันเอง เพราะว่า ญาติยังศรัทธา แต่อาจจะมีบางวัดที่ต้องลำบาก เอาละ สรุปแล้วว่า โรคระบาดครั้งนี้ ทำเอาพระเจ้า พระสงฆ์ ข้าราชการ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตอนนี้บอกว่า อาการน่าเป็นห่วง ก็ขอให้กำลังใจเข้มแข็งหายวัน หายคืนเร็วๆ 

เจริญพร 


You must be logged in to post a comment Login