วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

ปลอดภัยไว้ก่อน

On January 15, 2021

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 15 ม.ค. 64)

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ออกมาตอกย้ำว่า ให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามมหาเถรสมาคม (มส.) ที่สั่งให้วัดหยุดงานรื่นเริง งดการจัดงานสนุกสนาน งานที่ทำให้เกิดการติดต่อเชื้อโรคอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้น ก็เลยทำให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างก็ต้องเรียกกันว่า ต้องงดเพื่อความอยู่รอด หยุดยั้งเชื้อโรคที่จะมาลุกลามบานปลาย ทำให้คนบาดเจ็บล้มตาย ป่วยตายกันแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้ เป็นเรื่องที่ต้องสกัดยับยั้งไม่ให้เดินหน้าไปสู่ความตาย 

เราจะสนุกกันไปใย จะรื่นเริงกันไปทำไม เมื่อโลกลุกร้อนเป็นไฟ นี่เป็นการตักเตือนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว ทำตามคำสั่งสอนท่านบ้าง ไม่ต้องรอให้มส.หรือสำนักพุทธฯใครมาสั่ง ขอให้ทำตามคำสั่งสอนทุกอย่างดีหมด การจัดงานเที่ยวกลางคืนมันเป็นอบายมุข เที่ยวกลางคืน ดูการเล่นมหรรสพที่วัดจัด ส่วนใหญ่วัดไม่ได้จัดเท่าไรแล้ว ตัวกรรมการวัดเป็นตัวจัด วัดไม่อยากจัดเท่าไร แต่กรรมการวัดชอบจัด ชอบดู ชอบที่จะอยู่เพื่อความสนุกสนาน 

เลยจำเป็นต้องมีการจัดการ ซึ่งวัดไหนที่ยังดื้อด้านจัดมหรรสพก็ต้องเรียกกันว่า ขัดขืนคำสั่งมส.แล้วจะบริหารปกครองกันได้อย่างไร เชื่อเถอะ อาตมาโชคดีอย่างหนึ่ง วัดสวนแก้วไม่เคยมีงานปี การจัดงานรื่นเริง มหรรสพกับเขามาตั้ง 20-30 ปีแล้ว ไม่จัด เพราะมันไม่สร้างสรรค์พระพุทธศาสนาให้มั่นคง มันมีแต่เรื่องที่จะมากเรื่องเปลืองเวลา เพราะฉะนั้นก็ต้องยึดถือกันบ้าง คำสั่งของผู้หลัก ผู้ใหญ่ ผู้บริหารศาสนาในขณะนี้ 

นอกจากนี้ เรื่องการบิณฑบาต ญาติโยมก็ไม่เคยจะฟัง เวลาไม่ให้พรก็งอน พอยืนให้พร บางทีโยมจาม พระไอใส่กัน มันก็จะติดง่ายขึ้น เพราะเชื้อโรคมันเข้ามาทางจาม ทางไอง่ายขึ้น ดังนั้น พรไปรับเอาที่วัด ที่บ้าน ที่ไหน การไปยืนให้พรกันในตลาด ในที่ชุมชนแออัดไม่ควรที่จะเสียเวลา อาตมาต้องบอกโยมต้องรีบไปนะ เราห่างกันไว้ ยืนให้พรกันใกล้ๆไม่ค่อยจะดีโอกาสนี้ ทำบุญ ทำทาน จิตใจเบิกบานมันก็เป็นพรอยู่แล้ว 

เรียกว่า จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา มันก็เป็นพรนี่แหละ จะมาอะไรกันนักหนา ก็ขอให้ทุกฝ่ายจงอย่าทำอะไรชนิดที่มันไม่ปลอดภัย เราต้องถือหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน พรมาทีหลังไม่เป็นไร” แต่ปลอดภัยต้องเอาไว้ก่อน นี่ต้องเรียกกันว่า ต้องทำ และก็ขอร้องพระสงฆ์บิณฑบาตเสร็จกลับมาถึงวัดต้องรีบสงน้ำ แต่ที่วัดสวนแก้วกลับมาก็เข้าตู้พ่นละอองน้ำฆ่าเชื้อ ต้องเรียกกันว่า ต้องทำต่อไป จะไปก็ทำ กลับมาก็ทำ มันน่าจะปลอดภัย แต่ถ้าไม่มีเข้าตู้พ่นไอน้ำฆ่าเชื้อก็ควรจะสงน้ำดีที่สุด 

เจริญพร 


You must be logged in to post a comment Login