วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

EA และ TFG จับมือกันเปิดฉากความสำเร็จโครงการโซลาร์ลอยน้ำ เสียบปลั๊กจ่ายไฟ COD ครบทั้ง 4 โรงงานรวม 13.78เมกะวัตต์

On January 13, 2021

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานเปิดเผยว่าบริษัททีเอฟเทคจำกัด (TFT) ซึ่งเป็นบริษัทที่EA เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) (TFG) โดยเข้าร่วมถือหุ้นฝ่ายละ 40% และส่วนที่เหลือ 20% เป็นบุคคลธรรมดาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำธุรกิจร่วมกันเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในพื้นที่ของTFG และบริษัทในเครือโดยโครงการระยะแรกเริ่มในโรงงาน 4 แห่งขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกัน 13.78 เมกะวัตต์ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไปเรียบร้อยตามแผน

โดยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar) ประกอบด้วยโครงการโรงอาหารสัตว์สุพรรณบุรีขนาด 4,830.84KWpจ่ายไฟเข้าระบบแล้วตั้งแต่วันที่  16 พฤศจิกายน 2563 โครงการโรงอาหารสัตว์กบินทร์บุรีปราจีนบุรีขนาด 1,961.82KWpจ่ายไฟเข้าระบบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โครงการโรงชำแหละไก่กบินทร์บุรีปราจีนบุรีขนาด 2,698.92KWpจ่ายไฟเข้าระบบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และโครงการโรงชำแหละไก่กาญจนบุรีขนาด 4,293.405KWpจ่ายไฟเข้าระบบวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่า ระบบที่ติดตั้งสามารถทำการผลิตไฟฟ้าได้เป็นที่น่าพอใจ

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการลงนามใน MOU เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ระหว่าง EA ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ TFG ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจร โดยทั้งสองบริษัทต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 17 ด้านความร่วมมือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the goals) โดยการลงทุนในแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในหน่วยงานด้านการผลิตของ TFG

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายไปสู่การก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่างๆ ที่สนใจ ได้มีโอกาสในการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไป


You must be logged in to post a comment Login