วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

นักวิชาการจากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แนะทาน “กุ้ง” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วง COVID-19

On January 12, 2021

รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในไทยช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา “ตลาดค้ากุ้ง” สมุทรสาคร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลหลายกลุ่มตั้งแต่บ่อกุ้งมาจนถึงผู้ซื้อ ซึ่งจากการศึกษายังไม่มีข้อมูลใดยืนยันว่าเชื้อโควิด-19 อยู่บนตัวของกุ้งได้หรือไม่ และอยู่นานเท่าใด มีเพียงรายงานว่าเชื้อโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่บนผิวพลาสติกและสเตนเลสได้ 3 วัน ผิวกระดาษได้ 24 ชั่วโมง และผิวโลหะได้ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้เชื้อโรคโควิด-19 สามารถอยู่ในที่เย็นจัดได้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการสัมผัสกุ้งสดในตลาดจะเป็นสาเหตุของการระบาดหรือไม่

นอกจากนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสรุปว่าเชื้อโควิด-19 หรือ SAR-CoV-2 ไม่จัดเป็น Food-borne virus แปลว่าไม่ติดผ่านการรับประทานอาหาร เพราะเชื้อโควิด-19 ไม่ทนความร้อน การประกอบอาหารที่ใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถทำลายเชื้อได้ นอกจากนี้ไวรัสชนิดนี้ไม่สามารถทนกรดในกระเพาะอาหาร (ตายที่ pH ต่ำกว่า 3) ดังนั้น โอกาสที่จะติดเชื้อจากการรับประทานจึงเป็นไปได้ยาก การแพร่กระจายของเชื้อโควิดน่าจะติดจากการสัมผัสกับคนผ่านระบบทางเดินหายใจ (respistory virus) เป็นหลัก จากเหตุผลดังกล่าว WHO หรือ World Health Organization รวมถึงองค์กรในต่างประเทศจึงมีข้อสรุปตรงกันว่า โควิดไม่น่าจะติดจากการรับประทานอาหารสุก

รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพรแนะนำเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยในช่วงของการระบาดระลอกใหม่ จึงมีข้อแนะนำในการรับประทานกุ้ง รวมถึงอาหารสดอื่นๆ ได้แก่

1.กุ้งที่ทำให้สุกโดยการผ่านความร้อนแล้วสามารถรับประทานได้

2.ไม่ควรรับประทานเมนูกุ้งดิบ เช่น กุ้งเต้น กุ้งแช่น้ำปลา เป็นต้น

3.การเลือกซื้อกุ้งสดจากตลาดไม่ควรใช้มือสัมผัสที่กุ้งโดยตรง ควรใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง

4.หลังสัมผัสอาหารสดควรล้างมือโดยถูสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีทุกครั้ง แล้วจึงใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ

5.ควรเลือกซื้อกุ้งจากแหล่งที่มีสุขลักษณะของผู้จำหน่ายและบริเวณจำหน่ายที่เหมาะสม เช่น มีการคัดกรองผู้เข้าตลาด มีถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งให้บริการ มีที่ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้บริการ และผู้ขายใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ไม่ได้ยาก แต่ก็ไม่ง่าย เพียงแค่เราเพิ่มความใส่ใจด้านความสะอาดให้กับตนเองและผู้อื่น เราก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง “ล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อนของตัวเอง”


You must be logged in to post a comment Login