วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

TFG รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition

On January 8, 2021

สถาบันไทยพัฒน์มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ให้กับบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ซึ่งได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition โดยคุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ เป็นผู้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้


You must be logged in to post a comment Login