วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

มอบทุนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

On October 26, 2020

thai

นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบเงินจำนวน500,000บาทแก่รศ.นพ.รัฐพลตวงทองรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช


You must be logged in to post a comment Login