วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี

On September 16, 2020

ccp1

นายแปลก เทพรักษ์  นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ รร.ประชารัฐ CONNEXT ED ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองแค โรงเรียนวัดหนองครก โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โรงเรียนวัดขอนชะโงก และโรงเรียนหินกองพิบูลย์อนุสรณ์ รวม 1,450,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาการศึกษา ทั้งบุคลากร การเรียนการสอนแบบ Active Learning การบูรณาการการสอนแบบ SMT การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูเจ้าของภาษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบ PLC เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี


You must be logged in to post a comment Login