วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ต้องใช้ปัญญานำหน้า

On September 16, 2020
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 16 ก.ย. 63)

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะที่ได้ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ได้ฝากให้ชาวพุทธมีศรัทธาและต้องสัมปยุตด้วยปัญญา มิฉะนั้นจะกลายเป็นศรัทธาที่หาเหตุผลอะไรยาก ศรัทธาโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ จึงเกิดเรื่องอย่างที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงรับทราบเรื่องที่ชาวพุทธนับถืออะไรสะเปะสะปะ ศรัทธาสั่นคลอนในหลักของธรรมะในศาสนา แต่ไปศรัทธาสิ่งอื่นกันมากมาย

ท่านจึงได้ให้พรบอกว่า ขอให้ช่วยทำให้ชาวพุทธ ชาวบ้าน นับถือพระศาสนาอย่างมีปัญญา อย่านับถือศรัทธาแบบไร้ศรัทธา เพราะจะทำให้มีแต่เรื่องงมงาย เรื่องไร้สาระ เรื่องไม่เป็นที่พึ่งอันเกษม จะพึ่งไอ้ไข่ จะพึ่งสิ่งต่างๆที่กำลังนิยม นั่นก็คือ พิฆเนศ ท้าวมหาพรหมต่างๆนี่ ต้องถือกันว่า ไม่ใช่สัญลักษณ์ของพุทธ แต่ชาวพุทธกัน ถ้าพูดกันมีความเป็นคนหลายใจ นับถือโน้น นับถือนี่

มีการเปลี่ยนแปลง ไปยึดนั่น ถือนี่ จนกระทั่งเกิดเรื่องที่เราเรียกกันว่า ศรัทธาเลื่อนลอย ศรัทธาเลื่อนเปื้อน ศรัทธาไม่มีสติปัญญาคอยกำกับ ก็มักจะทำให้เป็นศรัทธาแบบเข้ารก เข้าพง เข้าดง เข้าป่าแห่งความไร้สติปัญญาไป อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดว่า ท่านสมเด็จพระสังฆราชทรงเน้นย้ำต้องให้ชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาอย่างมีปัญญา อย่างมีเหตุผล จะเชื่อถืออะไรก็ตาม ต้องเชื่อถืออย่างมีปัญญา ไม่ใช่ไปเจอคำว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็กลัวแทบแย่แล้ว

ถึงเราเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่า สิ่งที่เชื่อมันใช่หรือไม่ ดับทุกข์ได้มั้ย ทำให้ชีวิตดีงามขึ้นหรือแย่ลงไป เพราะฉะนั้น คนอยากสวยไม่มีปัญญาก็ตายมาเยอะแล้ว หมอผ่าตัดทำโน้น เสริมนี่ เสริมอก เสริมอะไรต่างๆ อย่างเกาหลีนี่ เขาบอกแพงมาก หมดหลายแสนบาท แต่แล้วคนก็ทำกัน แล้วก็มีเจียนตายหรือตายเลยก็มี ดังนั้น อยากสวย ศรัทธาในความสวย แต่ไม่มีปัญญาก็จะทำให้ความอยากสวย ความต้องการสวยกลายเป็นซวยขึ้นมา

เพราะฉะนั้น จะต้องใช้ปัญญานำหน้า ศรัทธาตามหลัง หรือถ้าศรัทธากับปัญญาต้องไปคู่กัน ถึงจะทำให้ศรัทธานั้นไม่ลงข้างทาง เหมือนรถค่ำหงายลงข้างทาง คนเราถ้านับถือสิ่งต่างๆผิดลู่ ผิดทาง เรียกกันว่า ไม่ไปแนวทาง ตรงทาง ออกนอกลู่ นอกทางไปมาก ก็ต้องใช้สติปัญญาดึงกลับมา

 

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login