วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

BIZ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติทุกวาระ

On August 13, 2020

BIZ

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ,นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ และบริษัทฯได้ชี้แจงแนวทางการบริหารงานในช่วง Covid-19  พร้อมกับตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้


You must be logged in to post a comment Login