วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ร่วมสนับสนุนโครงการ “COVID Thailand AID”

On July 14, 2020

Covid

นายซูสุมุ อิโตะ ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินสมทบทุนให้กับอาสาสมัครกลุ่ม COVID Thailand AID เพื่อนำไปใช้ในการจัดเตรียมเป็นชุดยังชีพ สำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “A money บัดดี้ชวนทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิดหลักของการสนับสนุนการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยมี นางสาวนาตาลี นาคประเสริฐ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม COVID Thailand AID ให้เกียรติรับมอบและถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารประสานมิตรธานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login