วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ว่าด้วยเข้าพรรษา

On July 6, 2020
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 6 ก.ค. 63)

ฤดูกาลการเข้าพรรษาก็มาถึง คำว่า “เข้าพรรษา” คือ เข้าไปผูกพันไว้กับศีลธรรม จะเป็นศีลอุโบสถ จะเป็นงดเว้นเหล้า ยาต่างๆนาๆ แต่หัวใจสำคัญ หลวงพ่อพุทธทาส บอกว่า เข้าพรรษา คือ ทำให้เราได้ลดส่วนเกิน อะไรที่เกินๆ ใช้เกิน นุ่งห่ม ตกแต่ง กินเกิน เพลิดเพลิน พอถึงเข้าพรรษาก็จะลดส่วนเกินอย่างเต็มที่ คนที่เคยกินเหล้าเกินชัดๆอยู่แล้ว พอไม่ได้ในพรรษาก็ไม่คิดลด ละ เลิก ไม่คิดงดเว้น

แต่พอถึงเข้าพรรษา จะเริ่มมีการงด ไม่ดื่ม ไม่กินของมึนเมานานาชนิด อันนี้ต้องเรียกว่า มันเป็นความยอดเยี่ยมของคนไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาพระศาสนานำมาใช้ในชีวิตไม่มีส่วนเกิน เพราะส่วนเกินนี่มันเป็นส่วนที่กัดกร่อนชีวิต พอเวลาขาดแคลนขึ้นมาจะลำบากมาก แต่คนที่ไม่มีส่วนเกินขาดแคลนก็อยู่ได้ เพราะไม่ติดใจหลงใหลในส่วนเกิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนุ่งห่ม ตบแต่ง นึกคิดใฝ่ฝันอะไรต่างๆ ก็จะไม่ปล่อยให้ใจเดินไปอย่างเกินขอบเขต ไร้ทิศทาง

เพราะฉะนั้น ช่วงเข้าพรรษากุลบุตรเข้ามาบวช พระเถระผู้ใหญ่ท่านก็ไปจารึก ไปธุดงค์ หรือไปตามที่ต่างๆ ไม่ได้ปลีกวิเวกไป กลับมาอยู่บ้าน แต่อยู่วัดในหมู่บ้าน ชุมชนรอบวัดที่มีลูกหลานบวชก็ได้ประโยชน์ ได้ความรู้ ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ดังนั้น เข้าพรรษาจึงกลายเป็นว่า เอาไปอยู่ในวิหารธรรม พระท่านจะอธิษฐานเข้าพรรษาว่า ใน 3 เดือนนี้ จะอยู่ในอาวาสนี้ และก็มีอธิษฐานแบบกว้างๆ

แต่ถ้าพระรูปใดเคร่งครัด อยากตะล่อมจิต เรียกว่า เหมือนกับล็อคตัวเองไว้ให้อยู่แต่ในวิหาร ก็จะใช้คำที่มีความหมายที่ว่า จะอยู่แต่ในอาวาส ในวิหาร ไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในวัด เขตวัด คือ ไม่ออกไปนอกๆจากเวลาบิณบาตหรือขับถ่ายเท่านั้น เสร็จแล้วจะไม่ไปเดินชมวิว ทิวทัศน์อะไรที่ไหน จะผูกใจไว้ในวิหาร เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าพรรษา เข้าอยู่ เข้าล็อกตัวเองไว้ เหมือนกบจำศีลจะอยู่แต่ในรู ไม่ออกไปไหน

ดังนั้น เข้าพรรษาพระจะไม่จาริก ไปโน้น ไปนี่ จะอยู่ศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝน  บางองค์ บางท่านจะไม่พูด ไม่คุยกับใคร 3 เดือน อาตมาเคยอธิษฐานว่า 3 เดือน จะไม่ดู ไม่ทำอะไรที่ทำให้ใจฟุ้งซ่าน เช่น ไม่ดูโทรทัศน์ 3 เดือน ไม่คุย ไม่ขึ้นไปหาพระในกุฏิไหน อยู่แต่ในกุฏิของเรา อย่างนี้ก็เรียกว่า ผูกใจเข้าไว้กับสิ่งที่ไม่ไปฟุ้งซ่าน ทะเยอทะยาน กลายเป็นเรื่องที่สร้างคุณประโยชน์กับชีวิตมหาศาล การเข้าพรรษาจึงเป็นเรื่องฝึกฝน ขัดเกลาให้ชีวิตเบาบางจางส่วนเกินอย่างเต็มที่

 

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login