วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

“พิชัย”แนะ“บิ๊กตู่”ทำ10แนวทางฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19

On June 18, 2020

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “แนะทางออกไทยหลังโควิด” จัดโดย สภาที่ 3 ที่สมาคมนักข่าวฯว่า ภาวะเศรษฐกิจของโลกภายหลังวิกฤตโควิดจะย่ำแย่อย่างหนักโดยปีนี้คาดว่าจะเศรษฐกิจโลกจะติดลบถึง – 5.2% แต่เศรษฐกิจของไทยจะย่ำแย่หนักกว่าโดยอาจจะติดลบถึง – 8.8 % -9 % และจะยิ่งซ้ำเติมหนักเนื่องจากเศรษฐกิจไทยย่ำแย่มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วตั้งเต่มีการปฏิวัติ การติดลบหนักจะเท่ากับจะลบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในตลอด 6 ปีนี้ออกไปเกือบหมด จนทำให้เศรษฐกิจไทยแทบไม่เติบโตเลยตลอด 6 ปีนี้ ดังนั้น ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เรียกร้องให้ช่วยกันหาทางออกให้ประเทศ ดังนั้น จึงขอแนะนำว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องกลับไปศึกษาว่าที่ผ่านมาได้ทำอะไรผิดพลาด และจะต้องทำอะไรที่ตรงข้ามกับที่ผ่านมาจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

 

ในภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 นี้แม้จะเป็นวิกฤต แต่ไทยก็จะสามารถ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ โดยไทยสามารถอาศัยช่วงที่ทุกประเทศมีปัญหานี้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันโลก เพื่อที่ไทยจะได้กลับมาดีกว่าเดิมพัฒนากว่าเดิมหลังวิกฤตนี้ ถ้ารัฐบาลสามารถคิดได้และมีความสามารถเพียงพอ ทั้งนี้ รัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ถ้าหากไม่แก้ไขปัญหาสังคมและการเมืองไปพร้อมกันไปด้วย โดยที่สุดแล้วประเทศไทยจะต้องเรียกความมั่นใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กลับมาให้ได้ ดังนั้น จึงขอเสนอ 10 แนวทางฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตไวรัสโควิด -19 ดังนี้

1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาอย่างแท้จริง ทั้ง 250 ส.ว. ที่ด้อยคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ล้มเหลวตั้งแต่ปีแรก และ ระบบเลือกตั้งที่คำนวณตามใจการสืบทอดอำนาจ เป็นผลให้พรรคการเมืองอ่อนแอ นักการเมืองแย่งชิงตำแหน่งกัน และต้องไม่ถ่วงการพัฒนาทางการเมือง โดยต้องเร่งการเลือกตั้งท้องถิ่น

2.ต้องกลับมาสู่หลักธรรมาภิบาล และ ความถูกต้องของกฏหมาย (Rule of Law) ยุติการบิดเบือนกฏหมายเพื่อสนองตอบความต้องการทางการเมือง นักการเมืองที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ การยืมทรัพย์คงรูปจะเป็นปัญหาในการตีความ ทรัพย์สินอื่นเช่น  ทอง และ เพชร เป็นต้น นักการเมืองที่รุกป่าควรถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และ การดูแลความปลอดภัยของชีวิตคนไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

3.แก้ไขภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก โดยตลอด 6 ปีภาพพจน์ของประเทศไทยได้เสื่อมถอยมาโดยตลอดจากการดำเนินงานของรัฐบาล การต้องปฏิบัติตัวเสียใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก และ สื่อหลักของโลกไม่โจมตีเป็นสิ่งที่จะเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข แม้กระทั่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่ถูกโจมตีอยู่ในปัจจุบันก็จะต้องรีบยกเลิก

4.ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศในแนวทางใหม่ และการสร้างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า ยูนิคอร์น ที่รัฐบาลเพิ่งคิดจะทำ หลังจากที่ตนได้บอกมาหลายปีแล้ว

5.การปรับปรุงระบบราชการ เพื่อปรับประเทศไทยเข้าสู่ระบบดิจิตอล หรือ ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง ที่จะทำให้ประเทศพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สร้างโอกาสเพิ่มให้กับประชาชนและการจ้างงานจำนวนมากในแนวทางใหม่ อีกทั้ง ปราบปราบการคอรัปชั่น การหนีภาษี ลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วย ซึ่งยังจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ล่าสุดเพิ่งจะหล่นลงมา 4 อันดับ อยู่ที่อันดับที่ 29

6.การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าบาทกลับมาแข็งค่าทั้งที่เศรษฐกิจย่ำแย่ จะยิ่งทำร้ายเศรษฐกิจให้แย่เพิ่มขึ้น การจัดการหนี้สาธารณะให้เหมาะสม เพื่อรองรับการใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต และปัญหาการอนุญาตให้เอกชนออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ที่ไม่มีกำหนดไถ่ถอนซึ่งมีความเสี่ยงสูงในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

7.การปรับปรุงราคาพลังงานเพื่อช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย และลดการเอาเปรียบของบริษัทพลังงานที่ผูกขาด โดยรัฐบาลเริ่มลดราคาหน้าโรงกลั่นตามที่ได้เคยเสนอไว้ จึงอยากให้พิจารณาทำเรื่องอื่นด้วย เช่น การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลให้ลดลง ลดราคาค่าเอทานอล ลดราคาไฟฟ้า

8.การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต และลดความเหลื่อมล้ำ และ ป้องกันการหนีภาษี โดยเสนอให้คนไทยทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มภาษี คนที่รายได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องเสีย และจะได้การช่วยเหลือจากรัฐอย่างเป็นระบบ

9.การหารายได้เพิ่มให้รัฐในแนวทางใหม่ เช่น การออกหวยออนไลน์ การออกใบอนุญาตทำคาสิโน การร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาแหล่งพลังงาน การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่างๆ

10.การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับประชาชน โดยความเท่าเทียมทางการศึกษา และ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เข้ากับความต้องการของประเทศและเข้ากับโลกในอนาคต

“นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ และรัฐบาลควรจะต้องเริ่มแก้ไขเรื่องที่เป็นปัญหาเหล่านี้ก่อน โดยแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจยังมีอีกมากซึ่งจะนำมาเสนออย่างต่อเนื่องต่อไปและอยากให้รัฐบาลไปแก้ไขปรับใช้ อย่าได้มีอคติปิดกั้นการรับรู้เหมือนในอดีต เพราะเป็นแนวทางที่ประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศใช้ในการดำเนินการ”นายพิชัยกล่าวทิ้งท้าย


You must be logged in to post a comment Login