วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

มติวุฒิสภาเห็นชอบ“ณัฐจักร-สุชาติ” นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

On May 26, 2020
1

วันนี้ (26 พ.ค.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คือ 1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตผู้ตรวจอัยการ (ในระดับ 7 ชั้นเดียวกับรองอัยการสูงสุด) และอัยการอาวุโส ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 224 ต่อ 11 เสียง และ 2.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 219 ต่อ 12 เสียง เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนายปรีชา เลิศกมลมาศ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร อดีตกรรมการ ป.ป.ช.ที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้

โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จะนำรายชื่อทั้งสองขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป


You must be logged in to post a comment Login