วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เอาที่ดินทหารมาทำประโยชน์

On February 27, 2020
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 27 ก.พ. 63)

ช่วงนี้มีข่าวคราวว่ามหาเถรสมาคม (มส.) ได้ไฟเขียวให้ใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางสร้างวัดได้ ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่ได้เป็นของวัดใดวัดหนึ่งโดยตรง แต่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ สามารถเอามาสร้างวัดให้เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา สร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความกว้างขวาง ไม่คับแคบแออัด อันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ และเป็นครั้งแรก ถ้าไม่มีการอนุญาตก็สร้างไม่ได้ ใช้ไม่ได้

มีพื้นที่เป็นที่ดินศาสนสมบัติกลางอยู่เป็นกลางไว้เฉยๆ ไม่มีประโยชน์อะไรต่อศาสนาเลย คราวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ เป็นส่วนกลางอยู่เฉยๆ เราได้เห็นมตินี้ที่เห็นว่าควรจะนำมาทำประโยชน์ เพราะเห็นว่าบางวัดคับแคบ ไม่สามารถนำญาติโยมปฏิบัติเดินจงกรม ทำสมาธิ ทำให้มีที่ดินเพียงพอต่อจำนวนคนที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดี

แต่ยังมีกฎหมายห้ามวัดซื้อที่ดินมากๆ อันนี้ก็ยังมองไม่ออกว่าถ้าวัดนั้นทำประโยชน์มากและต้องใช้ที่ดินมากมันจะไม่ขัดกันหรือ แต่ถ้าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแล้วมีที่ดินไว้มากๆ อันนั้นก็ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับแผ่นดิน กับศาสนาด้วย ก็หวังว่าคงจะมีโอกาสทำความเข้าใจที่จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้

ถ้าสมมุติว่าวัดหนึ่งมีการสงเคราะห์ อย่างที่วัดสวนแก้วอยากจะซื้อที่ดินสักหมื่นไร่ให้คนยากจน ถ้ามีเงิน มีปัจจัยที่คนเอามาถวาย เราจะไม่สร้างโบสถ์ ไม่สร้างวิหาร ไม่สร้างเจดีย์ แต่ซื้อที่ให้คนยากจนเพาะปลูกทำมาหากิน ประกอบสัมมาชีพ ถ้ากฎหมายให้โอกาสบางวัดที่มีจิตใจด้านสงเคราะห์ เกื้อกูล ให้คนยากจนได้มีที่ทำมาหากิน เพราะคนจนในเมืองไทยไม่มีที่ดินจะอยู่ทำมาหากินเป็นของตน ต้องเช่าเขาบ้าง อะไรบ้าง ถ้าวัดใดวัดหนึ่งมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วเอามาทำตรงนี้ ประชาชนจะได้ประกอบสัมมาชีพเต็มที่ ได้ที่พึ่งจากศาสนาเขาก็คงนับถือศาสนามากยิ่งขึ้นไป

ศาสนาช่วยให้เขาได้มีที่ทำมาหากิน เขาก็ต้องนึกถึงคุณของศาสนามากขึ้น เพราะฉะนั้นการเอาศาสนสมบัติกลาง ที่ดินส่วนกลางมาทำเป็นวัด แล้วถ้าต่อไปได้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อย่างที่ดินของทหารแบบนี้ เอามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ ให้คนได้ประโยชน์ ได้อาศัย ได้ประกอบอาชีพ มันจะลดพวกมิจฉาชีพ เพราะถ้าเขามีอาชีพดีแล้วเขาก็ไม่อยากไปลักไปขโมย จี้ปล้นฆ่า

ก็ขออนุโมทนากับ มส. ที่เริ่มมองเห็นทิศทางในการไม่ล่ามโซ่แผ่นดินไว้เฉยๆ ถ้าศาสนแผ่นดิน ศาสนสมบัติกลาง ล่ามไว้เฉยๆ ล็อกไว้เฉยๆ ไม่เอามาทำประโยชน์ มันก็เสียประโยชน์ไปเปล่าๆ ดีแล้ว ขออนุโมทนาด้วย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login