วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

นายกฯเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

On February 19, 2020
2222

วันนี้ (19 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมายังศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช พร้อมเยี่ยมชมคลินิกหมอใจของกรมสุขภาพจิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมกันทำงานและดูแลประชาชนจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น เมื่อเช้านี้รัฐบาลก็ได้มอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยย้ำแก่ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือให้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ วันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจทุกคนและขอให้ร่วมเดินหน้าไปด้วยกัน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเช่นกันในระยะต่อไป โดยยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มายังจุดแสดงความอาลัย TERMINAL 21 พร้อมเขียนข้อความติดรวมดวงใจก้าวไปด้วยกัน “Korat Stronger Together” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมาว่า “ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ด้วยพลังแห่งรัก พลังแห่งความสามัคคี รัฐบาล/ นายกรัฐมนตรี/ คณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างเต็มกำลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกันนำพาประเทศชาติประชาชนไทยไปข้างหน้า เพื่อผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกัน ขอขอบคุณภาคเอกชน หอการค้า อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกประการ ด้วยรักห่วงใยเสมอ”

ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนใช้ชีวิตเป็นปกติให้ได้โดยเร็ว ประเทศชาติต้องก้าวเดินต่อไป ต้องสร้างขวัญเป็นกำลังใจให้กันและกัน รวมพลังแห่งรักเพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้า ผ่านช่วงวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้ รวมถึงผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เพราะทุกกลุ่มคือห่วงโซ่เศรษฐกิจของประเทศ อยากเห็นจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดนำร่องของความสามัคคี ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป


You must be logged in to post a comment Login