วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

AITโชว์ผลงานปี2562ทำรายได้กว่า7,000ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใจป้ำจ่ายปันผลอีก 1.40บาทต่อหุ้น

On February 14, 2020
AIT

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งปี 2562 เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และจากงบเฉพาะกิจการบริษัทฯมีรายได้7,077ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 4,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67%ถือว่าทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯและมีกำไรสุทธิ 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53%จากปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 275 ล้านบาทซึ่งมาจากขีดความสามารถในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยสามารถทยอยส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนหุ้น AIT เป็นหุ้นกลุ่มปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา0.50 บาทต่อหุ้นทำให้ในปี 2562 AIT จ่ายเงินปันผลในอัตรา1.90บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นี้

“แม้ว่าผลการดำเนินงานในปี 2562 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ประกอบกับมีต้นทุนบริหารองค์กรที่สูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรสุทธิปี 2562ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ยังถือว่า AIT มีอัตรากำไรสุทธิสูงกว่าอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยดังที่เคยเป็นมาในอดีตดังนั้นจึงเชื่อว่า AIT ยังคงเป็นหุ้นปันผลที่ดีที่เป็นทางเลือกที่ดีของการลงทุนในยามที่ภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงสำหรับในปี2563 AITมีรายได้เป้าหมายที่ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นรับงานขายที่จะช่วยผลักดันอัตราผลกำไรให้สูงขึ้นปรับองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและวิธีการขายรูปแบบใหม่ให้กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ มูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น7,827ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563 และปีต่อๆไป” นายศิริพงษ์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login