วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ไทยเบฟ ส่งเสริมอาชีพคนพิการมีงานทำมีรายได้

On February 13, 2020

1111

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก หัวหน้าสำนักงานสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ กลุ่มไทยเบฟ โดย บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ในการสนับสนุนอาชีพให้คนพิการ ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2563 ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เมื่อเร็วๆนี้


You must be logged in to post a comment Login