วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ที่ประชุม 3 ฝ่ายเคาะซักฟอก 24-26 ก.พ. หากไม่เสร็จขยายได้อีก 1 วัน

On February 5, 2020
333

วันนี้ (5 ก.พ. 2563) ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการประสานจากตัวแทนฝ่าย ครม. ว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และลงมติกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม หากการอภิปรายไม่จบภายใน 3 วัน จะขยายเวลาให้อภิปรายถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และไปลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


You must be logged in to post a comment Login