วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

โรคประสาทหูดับเฉียบพลัน

On January 24, 2020
Beautiful young woman covering her ears over gray background.

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  24-31 มกราคม 2563)

หลายท่านที่มีอาการอยู่ดีๆหูก็ไม่ได้ยินไปเฉยๆโดยไม่ทราบสาเหตุและสงสัยว่าเกิดจากอะไร เป็นโรคประสาทหูดับเฉียบพลันหรือไม่ และรักษาได้อย่างไร เราจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้

โรคประสาทหูดับเฉียบพลันส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด สาเหตุที่อาจพบได้ ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อเริม เมื่อร่างกายเราอ่อนแอจะทำให้เชื้อเริมที่ซ่อนอยู่ในร่างกายกำเริบ หรือเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น การรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะหมูดิบ เลือดหมูดิบ ซึ่งจะมีเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ปนเปื้อนอยู่ ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นสาเหตุให้เกิดประสาทหูดับเฉียบพลันได้ หรือการขาดเลือดไปเลี้ยงหูชั้นใน ส่วนใหญ่มักจะพบในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง และควบคุมไม่ดี หรือเกิดจากการสัมผัสเสียงดัง เช่น การได้ยินเสียงระเบิด ฟ้าผ่า ประทัดดังๆ การใส่หูฟังที่เปิดเสียงดัง

อีกสาเหตุหนึ่งที่พบไม่บ่อยนักคือ การเปลี่ยนแปลงความดันเร็วๆ เช่น การดำน้ำลึกและมีการขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็ว

ผู้ป่วยที่เป็นโรคประสาทหูดับเฉียบพลันจะรู้สึกว่าการได้ยินของตัวเองลดลงอย่างทันที ส่วนใหญ่มักจะเป็นข้างเดียว อาจจะมีอาการนำมาก่อน เช่น การเป็นหวัด หรือมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในส่วนต้นนำมาก่อน และผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะ

การวินิจฉัยโรคประสาทหูดับเฉียบพลัน เนื่องจากโรคประสาทหูดับเฉียบพลันเกิดขึ้นบริเวณหูชั้นใน ดังนั้น ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ เพื่อแพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก และตรวจการได้ยินเบื้องต้น เพื่อเป็นการยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคประสาทหูดับเฉียบพลัน

ในส่วนของการรักษา แพทย์จะให้ยาลดการอักเสบของเส้นประสาท ส่วนการสืบค้นที่แพทย์จะทำต่อไปขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย ที่สำคัญแพทย์จะทำการเจาะเลือด ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง เพื่อหาสาเหตุที่สามารถรักษาได้ ส่วนการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ในบางรายอาจพบเนื้องอกของเส้นประสาทการได้ยิน ซึ่งพบได้น้อย การที่ผู้ป่วยมีอาการและรีบมารักษาจะทำให้สามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลับไปได้ยินเหมือนปกติได้

การป้องกันโรคประสาทหูดับเฉียบพลัน สิ่งที่ดีที่สุดคือ การรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงเสียงดัง หากจำเป็นต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังควรจะใส่เครื่องป้องกัน รับประทานอาหารที่สุกสะอาด ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับปกติ


You must be logged in to post a comment Login