วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ธรรมชาติมิใช่ความบังเอิญ

On January 24, 2020
santitum

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  24-31 มกราคม 2563)

บังเอิญหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้หรือไม่คาดหมาย ความบังเอิญจึงไม่ได้หมายถึงการเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุหรือไม่มีผู้ทำให้มันเกิด

เมื่อเป็นเช่นนี้การเกิดขึ้นมาเองจึงไม่มีในทางวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งเหตุและผล การเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุจึงขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิด

ธรรมชาติจึงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเอง แม้แต่สติปัญญาน้อยๆของเราก็ไม่ยอมรับถ้ามีรองเท้าลอยมาโดนหัวเราและเพื่อนข้างๆเราบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง

อิสลามมีคำอธิบายชัดเพื่อยืนยันคำสอนของศาสนาก่อนๆในเรื่องธรรมชาติว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา และสิ่งเหล่านั้นอยู่ในกฎที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ควบคุมมัน เช่น ชีวิตมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาและอยู่ภายใต้กฎของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เรียกว่าพรหมลิขิต

เมื่อหลายพันปีก่อนกษัตริย์นิมรูดตั้งตัวเป็นพระเจ้าและประกาศว่าเขาเป็นผู้ให้ชีวิตและให้ความตายแก่ใครก็ได้ อับราฮัมที่ยังเป็นเด็กในตอนนั้นได้ท้าทายกษัตริย์นิมรูดให้นำดวงอาทิตย์ขึ้นมาทางทิศตะวันตกและทำให้ดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกถ้าเขาเป็นพระเจ้าจริง กษัตริย์นิมรูดถึงกับนิ่งอึ้งและสั่งให้นำตัวอับราฮัมไปประหารด้วยการเผาทั้งเป็น แต่อับราฮัมรอดชีวิตด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า โดยพระองค์ได้บัญชาให้ไฟเย็นลง

ถ้ามองด้วยสายตาทางวิทยาศาสตร์ เป็นไปไม่ได้ที่ไฟจะเย็น เพราะธรรมชาติของไฟคือร้อน แต่ธรรมชาติคือกฎที่พระเจ้าสร้างขึ้น เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงอยู่เหนือกฎและเป็นผู้ควบคุมกฎที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น มีมนุษย์คนใดบ้างที่สร้างสุ่มครอบไก่ขึ้นมาแล้วตัวเองเข้าไปอยู่ในสุ่มไก่? พระเจ้าก็เช่นกัน ถ้าพระองค์จะให้ไฟที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเย็นลง ไฟก็ต้องเย็นลง ไม่ต่างจากคนเลี้ยงไก่ที่สามารถยกสุ่มไก่เพื่อให้ไก่ในสุ่มออกไปวิ่งนอกสุ่มได้

การค้นพบดีเอ็นเอที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพันธุกรรมทำให้เราเริ่มเข้าใจว่ากายภาพของมนุษย์เราอยู่ภายใต้ “การถูกกำหนดล่วงหน้า” หรือ Predestination ซึ่งศาสนาพูดมาก่อนแล้วในคำว่า “พรหมลิขิต” พรหมแปลว่าผู้สร้าง ลิขิตแปลว่าเขียน นั่นหมายความว่ากายภาพของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลได้ถูกเขียนไว้หมดแล้ว มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีสติปัญญาเพื่ออ่านสิ่งที่ถูกลิขิตมาและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

conspiracy

นบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า เมื่อการปฏิสนธิของตัวสเปิร์มกับไข่ในครรภ์ของมารดามีระยะเวลา 120 วัน พระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์นำวิญญาณมนุษย์เข้ามาในก้อนเลือดตัวอ่อนที่เกาะบนมดลูก ในตอนนั้นชีวิตของมนุษย์ที่จะคลอดออกมาดูโลกได้ถูกกำหนดบางสิ่งบางอย่างไว้โดยที่มนุษย์ไม่สามารถเลือกเองได้ นั่นคือ เพศ ปัจจัยยังชีพ ทุกข์และสุข และความตาย

การยอมรับและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ถือเป็นหนึ่งในหลักศรัทธา 6 ประการของอิสลามที่มุสลิมต้องมีประจำใจ

ในทางสังคม ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เช่น การเกิดสงคราม การปฏิวัติ และการรุกราน มี 2 ทฤษฎีที่ถูกนำมาอธิบาย นั่นคือ ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy) และความเชื่อในเรื่อง “สิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ล่วงหน้า” (Predestination) ซึ่งทั้ง 2 ทฤษฎีนี้ไม่มีเรื่องของความบังเอิญ ทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้วางแผนให้มันเกิดขึ้น และอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ลิขิตให้มันเกิดขึ้น

นางอาอิชะฮฺ ภรรยาของนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคน 2 กลุ่มใหญ่ในเมืองยัษริบเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดทางให้นบีมุฮัมมัดเข้าไปมีอำนาจในเมืองนั้น และทำให้อิสลามลงหลักปักฐานจนกลายเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกในเวลาต่อมา

เมื่อพระเจ้าลิขิตสิ่งใดไว้แล้ว ทุกสิ่งจะเป็นไปตามลิขิตของพระเจ้า ไม่ว่ามนุษย์จะทำอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนลิขิตของพระเจ้าได้


You must be logged in to post a comment Login